TARİHÇE

 

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Bakanlar Kurulu’nun 15 Haziran 2011 tarihli kararı ve bu kararın Resmi Gazetenin 2011/ 2018 sayısında yayınlanmasıyla kurulmuştur.

            Eğitim Bilimleri alanında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin Enstitümüze nakledilmesinden sonra, Eğitim Bilimleri alanında Lisansüstü Eğitim Programlarının yürütülebilmesi için, “Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” doğrultusunda eğitim öğretim devam etmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri alanında eğitim – öğretim ve bilimsel araştırmalar yapan bir yüksek öğretim kurumudur.

Lisansüstü Eğitim - Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan enstitünün, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu olmak üzere üç ayrı organı bulunmaktadır. Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan Enstitü Ana Bilim ve Enstitü Ana Sanat dalları başkanlarından; Enstitü Yönetim Kurulu ise, müdürün başkanlığında; müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek 6 aday arasından enstitü kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu 2547 sayılı kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 7
Doç.Dr. : 16
Dr.Öğr. Üyesi : 6
Kız Öğrenci Sayısı : 235
Erkek Öğrenci Sayısı : 196
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 406
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 271
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 135
Doktora Öğrenci Sayısı : 25
Ana Bilimdalı : 7
Tezli Yüksek Lisans : 5
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 4
Doktora : 4

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 54  Bugün  » 63  Dün  » 82665  Toplam