Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ADEM YÜCEL Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE COĞRAFYA BÖLÜMLERİNİN GENEL DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
AHMET FURKAN ŞAHBAZ Yüksek Lisans 6.SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE ROBOTİK KODLAMA TEMELLİ SCRATCH YAZILIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI, ERİŞİ VE ÖĞRENMEDEKİ KALICILIK DÜZEYİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
ASİYE NUR YAYMAK Yüksek Lisans ORTAOKUL 8.SINIF MÜZİK DERS KİTABINDAKİ ŞARKILARA İLİŞKİN ALAN ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KAÇMAZ
AYLİN TAŞDEMİRCANAN Yüksek Lisans Öğretmenlerin Özerklik Algılarının ve Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
AYŞE NUR KANGAL Yüksek Lisans Erzincan Geleneksel Müzik Kültürünün Müzik Eğitimine Katkıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
AYTAÇ ÇATALKAYA Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine İlişkin Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
BARIŞ ŞAHİN Yüksek Lisans İLKÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE GRAFİK OKUR YAZARLIĞI:ORTA ÖĞRETİME YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇİZGİ GRAFİKLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE NEDENLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT BURSAL
CEM CULHA Yüksek Lisans TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDE AŞIKLIK /OZANLIK VE İNFORMAL EĞİTİME ETKİLERİ (SİVAS/DİVRİĞİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
CENGİZ ERDOĞAN Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERE GÜVENİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA VE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
CEREN ESRA AYDIN Yüksek Lisans OKULÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK HİKAYE KİTAPLARINDAKİ RESİMLERDE ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYLA ARSEVEN
DÖNE ŞANLI Yüksek Lisans İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MATEMATİK DERS KİTAPLARININ BRUNER'İN ZİHİNSEL GELİŞİM İLKELERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
DURSUN BALTA Yüksek Lisans İlk ve Orta Ergenlikte Yakınlık
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
EBRU KORKUTAN Yüksek Lisans ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRENME ALANINDA BULUNAN KONULARIN GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ İLKELERİNE GÖRE ANALİZİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLÇİN OFLAZ
EDA KABASAKAL Yüksek Lisans Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Öz-Düzenlemeli Öğrenme Stratejileri, Üstbiliş Becerileri ve Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamı Algıları İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
EDA ŞAHİNARSLAN Yüksek Lisans SINIF ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 SÜRECİ UZAKTAN EĞİTİM ÇEVRİM İÇİ TEKNOLOJİLERE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARI VE BU SÜREÇTEKİ PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
EKREM KOÇAK Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL DERSE BAKIŞ AÇISI VE ÖZEL DERSİN GETİRİLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
ELİF CANSIZ Yüksek Lisans 3-6 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DUYGUSAL İSTİSMAR POTANSİYELLERİYLE EBEVEYNLİK ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Öğr.Üye ŞENEL ELALDI
ELİF KONÜR Yüksek Lisans "Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet ve Eğitime Yansımaları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN KARATAŞ
EMİN ÇETİNALP Yüksek Lisans AİLESİ YANINDA VE PANSİYONDA KALAN 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI(SİVAS ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
EMİNE SENA KÖMBECİ Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
EMİNE SERRA POLAT Yüksek Lisans Müzik Öğretmen Adaylarının Şiddet Tutum Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
EMİNE TORUN Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ MEKÂNI ALGILAMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
EMRULLAH ALKAŞI Yüksek Lisans TENEFFÜSTE ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞ EDİNMELERİNE AİT YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ENES KAAN ŞAHİN Yüksek Lisans Sezdirme Yöntemi ve Düz Anlatım Yöntemi ile Yapılan Dil Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
ERCAN ÜNAL Yüksek Lisans Abdallık Geleneği Kültür ve Mirasçıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
ERDİ KARABULUT Yüksek Lisans İBN-İ HALDUN'UN MUKADDİME ADLI ESERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARA GÖRE ANALİZİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
EROL KAYNARPINAR Yüksek Lisans ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ERSOY TÜRK Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ OLARAK JEOPAR EĞİTİMİNİN FARKLI ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLPINAR AKBULUT ÖZPAY
ESRA ÇELİKOĞLU Yüksek Lisans RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN BULUT
ESRA MELTEM ÜN BAŞER Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ : BİR EYLEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
EYYUP KARTAL Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH UNAŞ Yüksek Lisans Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
FATMA ADALAR Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNİ UZAKTAN EĞİTİMLE ALMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLÇİN OFLAZ
FAZLI KAMA Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
FUAT KARAÇAYIR Yüksek Lisans ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DOĞAL AFETLERİN HAREKETLİ İNOGRAFİKLER İLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE DERSİN TUTUMUNA ETLİSİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
GAMZE ÇİĞDEM Yüksek Lisans İNTERAKTİF HARİTALARIN VE KAREKOD UYGULAMALARININ COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
GÖZDE ARKAZ Yüksek Lisans "Öğretmenlerin Okul Liderliği Ve Yenilik Yönetimi Algıları:Bir Karma Yöntem Çalışması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
GÜLER TAÇYILDIZ Yüksek Lisans 8.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
HANİFE YILDIZ Yüksek Lisans Rehberlik Öğretmenlerinin Ortaokul Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin Odak Grup Görüşmesi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HATİCE KURGA Yüksek Lisans SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
İBRAHİM ÇİĞNİTAŞ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERME ÜZERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
KUDRET HATİP Yüksek Lisans 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE İSPAT YAZMA VE GEREKÇELENDİRME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
KÜBRA NUR AKDAN Yüksek Lisans ANNELERİN ALGILADIKLARI CİNSİYET ROLÜ İLE BABASAVAR DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
LEYLA DÜZ Yüksek Lisans Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Örüntülerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Demografik değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
MAHMUT TÜRKSOY Yüksek Lisans DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
MEDİNE KARATAŞ Yüksek Lisans ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ 5.SINIF DERS KİTABININ BİLİŞSEL KOÇLUK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET HAKAN HANÇER
MEHMET ETHEM KILINÇOĞLU Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER LİSANS PROGRAMININ (2018) COĞRAFYA ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
MEHMET YILDIRIM Yüksek Lisans OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: AÇIMLAYICI KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
MELEK KOÇ Yüksek Lisans ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL BAĞIMLILIK İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYLA ARSEVEN
MELİKE GÜNEŞ Yüksek Lisans İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM PAYDAŞLARININ İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
MERVE SAYGIN Yüksek Lisans SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE VE EMPATİK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
MERVE YÜCEYURT Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okur-Yazarlık Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
MUAMMER KALKAN Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YÖN-MEKANDA KONUM YANILGILARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
MUHAMMED ÖZDEN Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HARİTA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADIR ERGÜN
MURAT KUNDAKCI Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE UYGULANAN STEM ETKİNLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ: ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ VE META-ANALİZİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
MUSTAFA YILDIRIM Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM TARZININ ÖĞRETMEN ALGILARINA VE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MÜCAHİT ŞAHİN Yüksek Lisans ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖRNEKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
NACİ ŞAHİN Yüksek Lisans MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
NAGİHAN ÇUBUK Yüksek Lisans FARABİ'NİN EĞİTİM ANLAYIŞI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
NAZAN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Yansıtıcı Fen Günlüklerinin 5.Sınıf Öğrencilerinin Akademik başarı, Yansıtıcı Düşünme ve Öz Düzenleyici Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
NAZLI SILA YERLİYURT Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ YAYINLANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ (2013-2020)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
NUH YILMAZ Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ORHAN KAVAKLIOĞLU Yüksek Lisans İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE JİGSAW IV TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE AKADEMİK BAŞARIYA, TUTUMA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
ORHAN SAĞLAM Yüksek Lisans ARGÜMANTASYON DESTEKLİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "BASİT MAKİNELER" KONUSUNA ÖĞRENİMİNİN ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
ÖZNUR KARASUBAŞI Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENME BECERİLERİ İLE FEN OKUR YAZARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
RAMAZAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
RESUL BAŞER Yüksek Lisans ÖĞRENCİLERİN BASAMAK DEĞERİ KAVRAMI ANLAYIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN BİLGİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
SAFİYE ERBAŞ Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezlerinin İşleyişine ve Etkililiğine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEBAHATTİN EKER Yüksek Lisans VELİLERİN OKUL İKLİMİNE İLİŞKİN ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
SELÇUK CEYLAN Yüksek Lisans ORTA ÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ İLE TÜREVLERİNİN GRAFİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK ANLAMLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
SEMA GÜLÜNAY Yüksek Lisans VELİLERİN ÖZEL OKUL TERCİH NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
SERCAN YILDIZ Yüksek Lisans Öğretmenlerin, Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin Algıları ile Örgütsel Sessizliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SERDAL BERKİL Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ GENEL DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
SEVAL ÜNAL ÇIĞRIKCI Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEVDA BAL Yüksek Lisans 5E ÖĞRENME MODELİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIKLARINA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
SEVİM ÇAKICI Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
SEZİN ERBIYIK Yüksek Lisans Öğretmenlerin Mesleki Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
SİNEM NOYAN Yüksek Lisans Covid-19 Pandemi Sürecinde Müzik Dersinin İlköğretim Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
SONAY YİĞİT Yüksek Lisans "6-13 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNDE SANATSAL GELİŞİMLERİNİ YANSITAN ÖZELLİKLERİN,PİAGET'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
SULTAN BÜŞRA SEZER Yüksek Lisans EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ PEDAGOJİK YETERLİKLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
ŞEYMA GEZENER GÜLSULAR Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI: ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
TANER TUNCER Yüksek Lisans LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ ALGI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
TUBA FİDAN Yüksek Lisans ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİHSEL EMPATİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :SİVAS ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
TUĞBA ŞAHİN KESER Yüksek Lisans Eğitim Bilişim ağında Yer Alan Matematik Ders İçeriklerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TUĞBA YILDIZ Yüksek Lisans EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ MOBİL UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TUĞÇE UZMAN Yüksek Lisans ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
TURGAY KUMRU Yüksek Lisans Orta öğretimde Düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına İlişkin Yönetici Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
YAĞMUR NİGAR TARKUN Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE MÜDAHALESİNİN EYLEM ARAŞTIRMASI YOLUYLA İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
ZEYNEP ERTÜRK Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİ İLE UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 8
Doç.Dr. : 16
Dr.Öğr. Üyesi : 6
Kız Öğrenci : 208
Erkek Öğrenci : 154
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 342
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 269
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 73
Doktora Öğrenci Sayısı : 20
Ana Bilimdalı : 7
Tezli Yüksek Lisans : 5
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 4
Doktora : 4

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 4  Çevrimiçi  » 206  Bugün  » 229  Dün  » 66637  Toplam