Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
AHMET FURKAN ŞAHBAZ Yüksek Lisans 6.SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE ROBOTİK KODLAMA TEMELLİ SCRATCH YAZILIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI, ERİŞİ VE ÖĞRENMEDEKİ KALICILIK DÜZEYİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
AHMET KOÇ Tezsiz Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İL DÜZEYİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ:SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
AHMET MERT ALBAYRAK Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EBA'DA YAŞADIĞI SORUNLAR:SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
ARİF HİKMET BAŞEĞMEZ Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN VERİMLİLİĞİNE DAİR BİR İNCELEME:(SİVAS ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN BULUT
ASİYE NUR YAYMAK Yüksek Lisans ORTAOKUL 8.SINIF MÜZİK DERS KİTABINDAKİ ŞARKILARA İLİŞKİN ALAN ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KAÇMAZ
AYLİN TAŞDEMİRCANAN Yüksek Lisans Öğretmenlerin Özerklik Algılarının ve Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
AYŞE AKYOL Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI, TUTUM VE HATIRLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ:BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT OKUR
AYŞE NUR KANGAL Yüksek Lisans Erzincan Geleneksel Müzik Kültürünün Müzik Eğitimine Katkıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
AYTAÇ ÇATALKAYA Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine İlişkin Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
BARIŞ ŞAHİN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ MERKEZİ SINAVLARI FEN SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ, GÖRSEL VE GRAFİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT BURSAL
BETÜL KESKİN Yüksek Lisans MATEMATİKSEL SOYUTLAMA BECERİSİNE YÖNELİK TÜRKİYE'DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL ANALİZİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
BİRSEN ŞENTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Yeterlilik ve Uygulama Düzeylerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
BURCU ORAK Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
BUŞRA YIKILMAZ BARAN Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİNE YER VERME DURUMLARI VE KİTAP SEÇİM KRİTERLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYCAN BULDUR
BÜLENT BULUT Tezsiz Yüksek Lisans İŞİTME ENGELLİLER LİSESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
CANAN KAYAHAN Yüksek Lisans COVİD-19 SÜRECİNDE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
CEM CULHA Yüksek Lisans TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDE AŞIKLIK /OZANLIK VE İNFORMAL EĞİTİME ETKİLERİ (SİVAS/DİVRİĞİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
CENGİZ AĞLAR Tezsiz Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Teknoloji Kullanımları Durumunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
CENGİZ ERDOĞAN Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERE GÜVENİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA VE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
CEREN ESRA AYDIN Yüksek Lisans GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİ VE UZMANLARIN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK DEĞER ALGISI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
DENİZ ÖZDİVRİK Yüksek Lisans COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN COGRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HARİTA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADIR ERGÜN
DERYA FARIMAZ CENGİL Tezsiz Yüksek Lisans E-TWİNNİG UYGULAMALARI:EĞİTİM YAZIŞMALARI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
DİLAN AZTEKİN Tezsiz Yüksek Lisans Bir Örtük Öğrenme Biçimi Olarak Dijital Mecraların İçeriklerinin Analiz Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
DÖNE ŞANLI Yüksek Lisans İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MATEMATİK DERS KİTAPLARININ BRUNER'İN ZİHİNSEL GELİŞİM İLKELERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
EBRAR ULUDAĞ Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAĞLILIKLARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
EBRU KORKUTAN Yüksek Lisans ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRENME ALANINDA BULUNAN KONULARIN GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ İLKELERİNE GÖRE ANALİZİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLÇİN OFLAZ
EDA KABASAKAL Yüksek Lisans Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Öz-Düzenlemeli Öğrenme Stratejileri, Üstbiliş Becerileri ve Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamı Algıları İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
EDA ŞAHİNARSLAN Yüksek Lisans SINIF ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 SÜRECİ UZAKTAN EĞİTİM ÇEVRİM İÇİ TEKNOLOJİLERE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARI VE BU SÜREÇTEKİ PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
EKREM KOÇAK Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL DERSE BAKIŞ AÇISI VE ÖZEL DERSİN GETİRİLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
ELİF KONÜR Yüksek Lisans "Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet ve Eğitime Yansımaları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN KARATAŞ
EMİN ÇETİNALP Yüksek Lisans AİLESİ YANINDA VE PANSİYONDA KALAN 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI(SİVAS ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
EMİN KOTANOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans YÖNETİCİ AKADEMİ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ:SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
EMİNE SENA KÖMBECİ Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
EMİNE SERRA POLAT Yüksek Lisans Müzik Öğretmen Adaylarının Şiddet Tutum Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
EMİNE TORUN Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ MEKÂNI ALGILAMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
EMRE GÜRBÜZ Tezsiz Yüksek Lisans EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK YETERLİLİK VE MESLEKİ ÖZELLİKLERE UYGUNLUĞUNUN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ (2015-2020 YILLARI ARASI)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
EMRULLAH ALKAŞI Yüksek Lisans TENEFFÜSTE ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞ EDİNMELERİNE AİT YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ENES KAAN ŞAHİN Yüksek Lisans Sezdirme Yöntemi ve Düz Anlatım Yöntemi ile Yapılan Dil Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
ERCAN ÜNAL Yüksek Lisans Abdallık Geleneği Kültür ve Mirasçıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
ERDEM ÖZTÜRK Yüksek Lisans GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÜZERİNE TÜRKİYE'DE YAPILANLİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÖĞRETİMDE KULLANILAN MALZEME, TEKNİK VE DERSLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
ERDENİZ CEYLAN Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
EROL KAYNARPINAR Yüksek Lisans ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ERSOY TÜRK Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ OLARAK JEOPAR EĞİTİMİNİN FARKLI ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLPINAR AKBULUT ÖZPAY
ESRA ÇELİKOĞLU Yüksek Lisans RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN BULUT
ESRA GERİŞ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
ESRA MELTEM ÜN BAŞER Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ : BİR EYLEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
EŞREF GÜLDEMİR Yüksek Lisans ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SINIF İÇİ İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
EYÜP ULUDERE Tezsiz Yüksek Lisans SENDİKAYA ÜYE OLAN VE OLMAYAN KADIN ÖĞRETMENLERİN SENDİKAYA İLİŞKİN ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
EYYUP KARTAL Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH UNAŞ Yüksek Lisans Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
FATMA ADALAR Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNİ UZAKTAN EĞİTİMLE ALMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLÇİN OFLAZ
FATMA ALEM Tezsiz Yüksek Lisans Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenlemeye İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
FAZLI KAMA Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
FERİDE BERKAY Tezsiz Yüksek Lisans İlkokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerini Belirlemeye İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çabası
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ESİN HAZAR
FERYAT ÇEVİK Tezsiz Yüksek Lisans LİSELERE GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FUAT KARAÇAYIR Yüksek Lisans ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DOĞAL AFETLERİN HAREKETLİ İNOGRAFİKLER İLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE DERSİN TUTUMUNA ETLİSİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
GAMZE ÇİĞDEM Yüksek Lisans İNTERAKTİF HARİTALARIN VE KAREKOD UYGULAMALARININ COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
GEVHER GÜMÜŞER Tezsiz Yüksek Lisans BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
GÖRKEM AYGEL Yüksek Lisans ÇOCUKLARA YÖNELİK TASARLANAN AFİŞLERİN CİNSİYET ROLLERİ VE İDEAL GÜZELLİK ALGISI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN BULUT
GÖZDE ARKAZ Yüksek Lisans "Öğretmenlerin Okul Liderliği Ve Yenilik Yönetimi Algıları:Bir Karma Yöntem Çalışması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
GÜLER TAÇYILDIZ Yüksek Lisans 8.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
HACI MUSTAFA ÇİFTCİ Tezsiz Yüksek Lisans MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA MESLEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR VE BU KARARLARIN UYGULANMA DURUMU
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
HAKAN SAKARYA Tezsiz Yüksek Lisans OKULUN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMADA POZİTİF LİDERLİK BAĞLAMINDA OKUL KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
HAKAN VURAL Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
HAMİT AYDIN Tezsiz Yüksek Lisans OKUL MÜDÜRLERİNİN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
HANDAN GENÇER Tezsiz Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİMDE POZİTİF ÖĞRETMENLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HANİFE YILDIZ Yüksek Lisans Rehberlik Öğretmenlerinin Ortaokul Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin Odak Grup Görüşmesi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HATİCE DOLMAZ Yüksek Lisans YARATICI YAZMA ETKİNLİKLERİ İLE DESTEKLENEN EĞİTSEL FİLMLERİN 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ALGISINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
HÜSNE UĞUR Yüksek Lisans FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKLERİNİN İLK YILLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
İBRAHİM ÇİĞNİTAŞ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERME ÜZERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
İNANÇ CANPE Yüksek Lisans LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİ DESTEKLEME DAVRANIŞLARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
İSMAİL CENGİL Tezsiz Yüksek Lisans SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SERÜVENİ:BİR ANLATI ARAŞTIRMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
KENAN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
KUDRET HATİP Yüksek Lisans 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE İSPAT YAZMA VE GEREKÇELENDİRME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
KÜBRA GÜMÜŞ Yüksek Lisans SANAT EĞİTİMİNDE GÖRSEL ALGI VE EĞİTSEL BİR ARAÇ OLARAK ÇOCUK SANAT KİTAPLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OKAN BOYDAŞ
KÜBRA NUR AKDAN Yüksek Lisans ANNELERİN ALGILADIKLARI CİNSİYET ROLÜ İLE BABASAVAR DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
KÜBRA YERLİKAYA ALİM Yüksek Lisans İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIK EĞİLİMLERİNİN VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
MAHMUT TÜRKSOY Yüksek Lisans DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
MEDİNE KARATAŞ Yüksek Lisans ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ 5.SINIF DERS KİTABININ BİLİŞSEL KOÇLUK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET HAKAN HANÇER
MEHMET ETHEM KILINÇOĞLU Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER LİSANS PROGRAMININ (2018) COĞRAFYA ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
MEHMET YILDIRIM Yüksek Lisans OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: AÇIMLAYICI KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
MELİKE GÜNEŞ Yüksek Lisans İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM PAYDAŞLARININ İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
MELTEM GENÇER Tezsiz Yüksek Lisans MESLEK LİSESİNDE ÇALIŞAN MESLEK ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
MERVE SAYGIN Yüksek Lisans SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE VE EMPATİK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
MERVE YÜCEYURT Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okur-Yazarlık Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
MERYEM EZGİ KESKİN Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN TEMATİK İÇERİK ANALİZİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYCAN BULDUR
MUAMMER KALKAN Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YÖN-MEKANDA KONUM YANILGILARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
MUHAMMED ÖZDEN Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HARİTA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADIR ERGÜN
MUHAMMET TOPCU Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ONLINE SINIF YÖNETİMİ STİLLERİ İLE İLGİLİ YÜZ YÜZE SINIF YÖNETİMİ STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MURAT KUNDAKCI Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE UYGULANAN STEM ETKİNLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ: ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ VE META-ANALİZİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
MUSA CEYLAN Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:SİVAS ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
MUSTAFA ARSLANTAŞ Tezsiz Yüksek Lisans Dijital Kütüphanelerde Çocuk
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
MUSTAFA YILDIRIM Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM TARZININ ÖĞRETMEN ALGILARINA VE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
NACİ ŞAHİN Yüksek Lisans MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
NAGEHAN CAN Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİKLERİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
NAGİHAN ÇUBUK Yüksek Lisans FARABİ'NİN EĞİTİM ANLAYIŞI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
NAZAN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Yansıtıcı Fen Günlüklerinin 5.Sınıf Öğrencilerinin Akademik başarı, Yansıtıcı Düşünme ve Öz Düzenleyici Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
NUH YILMAZ Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
NURDAN ATAMTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans İlkokullarda Uygulanan Destek Eğitim Derslerinin BEP li Öğrencilere Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
ORHAN SAĞLAM Yüksek Lisans ARGÜMANTASYON DESTEKLİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "BASİT MAKİNELER" KONUSUNA ÖĞRENİMİNİN ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
OSMAN BULUT Tezsiz Yüksek Lisans BİR İLKOKULDA UZAKTAN EĞİTİM:KİM NE SÖYLÜYOR
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
ÖMER ASLAN Tezsiz Yüksek Lisans İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Verilen Ev Ödevlerine İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
ÖZDEN BEKDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans İlkokul Öğrenci Velilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ESİN HAZAR
ÖZDEN KOÇAK Tezsiz Yüksek Lisans COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR:ÖĞRETMEN ANILARININ ANALİZİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL KAHRAMAN
ÖZNUR KARASUBAŞI Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENME BECERİLERİ İLE FEN OKUR YAZARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
RAMAZAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
RESUL BAŞER Yüksek Lisans ÖĞRENCİLERİN BASAMAK DEĞERİ KAVRAMI ANLAYIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN BİLGİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
RUHAN ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Düşüncelerinin SWOT Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
SAFİYE ERBAŞ Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezlerinin İşleyişine ve Etkililiğine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEBAHATTİN EKER Yüksek Lisans VELİLERİN OKUL İKLİMİNE İLİŞKİN ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
SEDA TANRIVERDİOĞLU Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİ FARKINDALIKLARI İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SELÇUK CEYLAN Yüksek Lisans ORTA ÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ İLE TÜREVLERİNİN GRAFİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK ANLAMLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
SEMA BİÇER Tezsiz Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenlerinin Program Okur Yazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
SEMA CANSEVER Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE LABORATUVAR KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI, TUTUM VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ:BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT OKUR
SEMA GÜLÜNAY Yüksek Lisans VELİLERİN ÖZEL OKUL TERCİH NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
SERCAN YILDIZ Yüksek Lisans Öğretmenlerin, Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin Algıları ile Örgütsel Sessizliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SERKAN KARANFİL Tezsiz Yüksek Lisans KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI MÜFREDATI HAKKINDA TURİZM ÖĞRETİMİ VE YETERLİLİKLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
SEVAL ÜNAL ÇIĞRIKCI Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEVDA BAL Yüksek Lisans 5E ÖĞRENME MODELİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIKLARINA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
SEVİM ÇAKICI Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
SEYİTHAN DEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı İle Dijital Oyun Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ESİN HAZAR
SEZİN ERBIYIK Yüksek Lisans Öğretmenlerin Mesleki Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
SIRRI ŞAHİN Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN BULUT
SİNEM NOYAN Yüksek Lisans Covid-19 Pandemi Sürecinde Müzik Dersinin İlköğretim Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
SONAY YİĞİT Yüksek Lisans "6-13 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNDE SANATSAL GELİŞİMLERİNİ YANSITAN ÖZELLİKLERİN,PİAGET'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
SULTAN BÜŞRA SEZER Yüksek Lisans EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ PEDAGOJİK YETERLİKLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
SÜMEYYE GÖRPELİ Tezsiz Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Başarı Hedefi Yönelimleri Öğrenciyi Tanıma Yeterlikleri ve Öğretmen Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
SÜMEYYE GÜLCAN YILDIRIM Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİ KONULARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELMAN ABLAK
ŞEYMA GEZENER GÜLSULAR Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI: ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
ŞUAYIP EKİNCİ Tezsiz Yüksek Lisans COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İLKOKULLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ŞULE TETİKER Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KULLANILAN RESİMLİ HÎKAYE KİTAPLARINDA ÇEVRE BİLİNCİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TAHİR AKSU Yüksek Lisans YOZGAT TÜRKÜLERİNİN VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KAÇMAZ
TAHSİN ÇATALOLUK Tezsiz Yüksek Lisans DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ETKİLİ OKUL LİDERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
TANER TUNCER Yüksek Lisans LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ ALGI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
TUBA FİDAN Yüksek Lisans ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİHSEL EMPATİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :SİVAS ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
TUĞBA ERKMEN BOLAT Yüksek Lisans SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI İLE ÖĞRETİM PLANLAMA YETERLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
TUĞBA ŞAHİN KESER Yüksek Lisans Eğitim Bilişim ağında Yer Alan Matematik Ders İçeriklerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TUĞBA YILDIZ Yüksek Lisans EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ MOBİL UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUM VE YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TUĞÇE UZMAN Yüksek Lisans ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
ÜLKÜ BOLSU Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖĞRETMENLERİNİN - TWİNNİNG UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
VELİ TEMİR Tezsiz Yüksek Lisans ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
YAĞMUR NİGAR TARKUN Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE MÜDAHALESİNİN EYLEM ARAŞTIRMASI YOLUYLA İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
YAVUZ ÖZDEMİR Yüksek Lisans 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN KAZANIMLARIN 21.YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELMAN ABLAK
YILMAZ BULUT Tezsiz Yüksek Lisans SAĞLIK MESLEK LİSESİ,MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
YUNİS YANIK Tezsiz Yüksek Lisans TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE GÖREVLİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE UYGULADIKLARI ÇÖZÜMLER:SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL KAHRAMAN
YUSUF ÇAKMAK Tezsiz Yüksek Lisans TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
ZEYNEP ERTÜRK Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİ İLE UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
ZÜLAL DAVAN Yüksek Lisans OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARLA FELSEFE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 7
Doç.Dr. : 18
Dr.Öğr. Üyesi : 6
Kız Öğrenci Sayısı : 281
Erkek Öğrenci Sayısı : 208
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 457
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 351
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 106
Doktora Öğrenci Sayısı : 32
Ana Bilimdalı : 7
Tezli Yüksek Lisans : 5
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 4
Doktora : 4

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 3  Çevrimiçi  » 98  Bugün  » 323  Dün  » 113645  Toplam