Mezun Öğrenci Tez Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULKADİR BAYGÜL Yüksek Lisans Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları İle Öğrencilerinin Değerlendirmeye Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
ABDULKADİR ÇAL Yüksek Lisans Ortaöğretim 9. ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Kümeler Konusu ile İlgili Kavram Tanımları ve Kavram İmajlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL IŞIK
ABDULLAH KAPUKAYA Yüksek Lisans "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL HİKAYELERLE DESTEKLENMİŞ KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KAVRAM YARGILARININ GİDERİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET HAKAN HANÇER
ADEM YAZICI Yüksek Lisans "ERGENLERDE DUYGUSAL ÖZERKLİK,EYLEMLİLİK VE ARKADAŞA BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
ADEM YÜCEL Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE COĞRAFYA BÖLÜMLERİNİN GENEL DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
AHMET AÇIL Yüksek Lisans "Yaşayan aşıklık Geleneğinin Müzik Eğitimine Etki ve Katkıları(Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
AHMET COŞAR Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİCİSİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
AHMET ÇEVİK Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
AHMET FURKAN ŞAHBAZ Tezsiz Yüksek Lisans YABANCI DİL EĞİTİMİNDE SCRATC4 KULLANIMI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
AHMET KÜSGÜN Yüksek Lisans 1928 Tarihli Kızılırmak Gazetesinin 78-106 Sayılarının Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYHAN ÖZTÜRK
AHMET POLAT Yüksek Lisans "Sosyal Bilgiler Ve Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları Ve E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
AHMET ŞAHİN KILIÇ Yüksek Lisans Emine IŞINSU'nun "Sancı"İsimli Eserinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN AYDOĞDU
AHMET TURAN ALTUNPARA Yüksek Lisans ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE YER ALAN KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU
AHMET TURAN YILMAZ Yüksek Lisans DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİNİN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
AHSEN ATASEVEN Yüksek Lisans Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Öncülü Olarak Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç kaynakları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
ALEV ORHAN Yüksek Lisans "HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMININ KARAKTER EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ PERSPEKTİFLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL HAKKI KIZILOLUK
ALİ ARSLAN Yüksek Lisans BELİREN YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ, EMPATİK EĞİLİM VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
ALİ ORHAN DÖNMEZ Yüksek Lisans "Türk Halk Müziği Ezgilerinin Müzik Eğitimi Alanında Müziksel İşitme-Okuma Eğitiminde Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Çalışma"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
ALİ ŞAHİN Yüksek Lisans İLK VE ORTAÖĞRETİMDE GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN YETERLİĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA ÖZEN
ALİ YILMAZ Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ GENEL DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
ALPER KÖKÖZ Yüksek Lisans İNFOGRAFİKLERİN COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
ASUMAN ALTUNOĞLU Yüksek Lisans Fen Bilimleri Öğretmenlerinin TPAB Düzeylerinin çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET HAKAN HANÇER
AYBİKE BEGÜM OKUR Yüksek Lisans "MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE OKUTULAN KORO VE YÖNETİMİ DERSİNİN SÜRE VE İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
AYDIN ÇAKIR Yüksek Lisans "İLKÖĞRETİM 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN TARİHSEL OKURYAZARLIK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
AYFER DOĞAN ARSLAN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI DUYGUSAL İSTİSMAR İLE ADİL DÜNYA İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
AYLİN KAYA ŞENGÜN Yüksek Lisans 8.SINIF T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KİTABININ İÇERİK DÜZENLEME İLKELERİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
AYSEL ARSLAN Yüksek Lisans "Türkçe Öğretiminde istasyon Tekniği Kullanımının Öğrencilerde Akademik Başarıya,Tutuma Ve Kalıcılığa etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
AYSEL ŞENLEN Tezsiz Yüksek Lisans SİVAS İLİNDE GÖREV YAPAN İLKÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
AYSUN DURMAZ Tezsiz Yüksek Lisans KİMYA DERSİ ÖĞRENME ORTAMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ TUTUMLARINA VE KİMYA KAYGILARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
AYŞAD GONCA GÜNER Yüksek Lisans Giresun Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Görev Yapan Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
AYŞE AZAMET Yüksek Lisans "FİKRET MUALLÂ VE ESERLERİNE KURUMSAL BAKIŞ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÇOLAKOĞLU
AYŞE ÇALIŞKAN TOYOĞLU Yüksek Lisans "OKULLARDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN ALGI VE GÖRÜŞLERİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
AYŞE GELİŞEN Yüksek Lisans "9.SINIFTA ÜÇGENLERİN ÖĞRETİMİNDE ORİGAMİ VE SÖZSÜZ İSPATLARIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ BİR ÖĞRETİM DENEYİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
AYŞE KEKLİK Yüksek Lisans 1981 Ve 2010 Yılları Türkiye Cumhuriyeti inkılap Tarihi Atatürkçülük Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
AYŞE TOKER KARABULUT Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ANNE VE BABALARINDAN ALGILADIKLARI DUYGUSAL İSTİSMARIN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
AYŞEGÜL ERDEM Yüksek Lisans Sivas Halkının Milli Bayramlara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU
AYŞEGÜL ÖZKAN Yüksek Lisans FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİKLERE YÖNELİK TUTUMLARI VE GRAFİK OKUMA BECERİLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT BURSAL
AYŞEGÜL YILMAZER Yüksek Lisans "ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
AZİZ MAHMUT ÖNCEL Yüksek Lisans "İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN İZLENİM YÖNETİMİ ALGILARI"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
AZİZ POLAT Tezsiz Yüksek Lisans İLKOKUL PROGRAMLARINDA DUYUŞSAL ALAN VE DUYGU EĞİTİMİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
BAHADIRHAN CEYLAN Yüksek Lisans KÖY ENSTİTÜLERİNDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ÇOKLU ZEKA KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL HAKKI KIZILOLUK
BAHAR MENCÜTEKİN Yüksek Lisans "Türkiye'de özel Okul ve MEB'de Görev Alan Müzik Öğretmenlerinin Profil Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
BAHRİ MENEKŞE Yüksek Lisans Sivas Kızılırmak Gazetesinin (27-29 ve 31-39-41-52) Sayılarının Transkribe Edilmesi Ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
BEGÜM DİLARA GÜNGÖR Yüksek Lisans "EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİNDEKİ MÜZİK YÜKSEK LİSANS TEZLERİNDE KULLANILMIŞ OLAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KONU YÖNELİMLERİ-BİBLİYOKRAFİK BİR ÇALIŞMA(SİVAS,TOKAT,MALATYA ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
BEHİYE DAĞDEVİREN Yüksek Lisans "İLKÖĞRETİM OKULLARINDA KURUM DENETİMİNİN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
BEYHAN ÖZTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans EĞİTİM SİSTEMİNDE KADIN YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
BİLAL DOĞAN Yüksek Lisans Refik Halit Karay'ın "Gurbet Hikayeleri"Adlı Eseri Üzerinde Söz Dizimi İncelemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN AYDOĞDU
BİLGE KOCA Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ:BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT OKUR
BİLGE NAİR Yüksek Lisans Ergenlerin Saldırganlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
BUKET KIRAÇ Tezsiz Yüksek Lisans TÜRKİYE VE İNGİLTERE İLKOKUL PROGRAM KAZANIMLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN ZABUN
BUKET SOĞUK Yüksek Lisans "İLKOKUL 3.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
BURAK KARAKUŞ Yüksek Lisans ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN HAKKINDAKİ ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
BURAK YILDIRIM Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Örtük Program Kavramına İlişkin Algıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
BURCU ÇİBİK Yüksek Lisans "AŞIK YALINAYAK'IN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ : DİL,KÜLTÜR,KİMLİK"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
BURCU ÖZYONAR ÇIRAK Yüksek Lisans "1940'LI YILLARDA TÜRKİYE'DE RESİM EĞİTİMİ ALAN BİR KADIN RESSAM:ŞÜKRİYE DİKMEN"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
BURHAN KILIÇ Yüksek Lisans Sivas Gazetesinin 1692-1714 Sayılarının Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYHAN ÖZTÜRK
BURHANETTİN KARAKOÇ Yüksek Lisans "ÖĞRETMENLERİN OKUL KARŞILAŞTIKLARI YILDIRMA DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
BÜLENT ÇEZİK Yüksek Lisans "İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ"
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
BÜNYAMİN HERDEM Yüksek Lisans "Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarında Karşılaştıkları Güçlükler"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
BÜŞRA ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
BÜŞRA KOÇ Yüksek Lisans SİVAS İL MERKEZİNDE BULUNAN BİR OKULUN OKUL YÖNETİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
BÜŞRA MERMER KARAÇAYIR Yüksek Lisans Ortaokullarda Matematik Dersliklerinin Fiziksel/ Mekânsal Koşullarının İncelenmesi ve Alternatif Matematik/Dersliği Ortamları Önerileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
CAHİT KAVTELEK Yüksek Lisans Hayat Boyu Öğrenme Kurum Yöneticilerinin Hayat Boyu Öğrenmeye İlişkin Algıları ve Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
CAN DOĞAN Yüksek Lisans Geleneksel Halk Müziği Çalgılarından Zurnanın Tarihçesi,Eğitsel ve Öğretsel Süreçleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
CANAN KIRMALI Yüksek Lisans Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Okur Yazarlığı Özyeterlik İnançları İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
CENGİZ ERDOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL YENİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
CENGİZHAN ULUDAĞ Yüksek Lisans "SİVAS'TA DÖRT EYLÜL ALGISI"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYHAN ÖZTÜRK
CEREN ESRA TAŞSETEN Tezsiz Yüksek Lisans RESİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
CİHAT ARSLAN Yüksek Lisans Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Tutumları Ve Sendikal Örgütlenme Nedenleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
ÇAĞLAR TEK Tezsiz Yüksek Lisans SINIF ORTAMINDA MİZAHIN KULLANIMI VE YANSIMALARI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
ÇETİN ÖZDEMİR Yüksek Lisans "Sivas ilinde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilerin Okul İklimine Etkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
DAMLA BAYRAK Yüksek Lisans ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGU DÜZENLEME İLE YAŞAM DUYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RAZİYE BİLGE UZUN ÖZER
DEMET DURAK MEN Yüksek Lisans Web Tabanlı Öğretimin Fen Eğitimine Etkileri: Bir Metaanaliz Çalışması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
DENİZ AY Yüksek Lisans "Öğretmenlerin Kişiler arası Öz Yeterlikleri Ve İnformal İletişimleri:Bir Karma Yöntem Çalışması(Tokat İli Örneği)"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
DERYA DOĞRU Yüksek Lisans Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Doğal Afetlerin İnfografikler ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Dersin Tutumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
DERYA GÜNER Yüksek Lisans "Milli Kimlik Bağlamında Sivas 4 Eylül Dergisinin Eğitim İşlevi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEBAHAT GÖÇERİ
DİDEM AKAR Yüksek Lisans "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
DİDEM GAMZE İLTER Yüksek Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Özdüzenlemeli Öğrenme Düzeyleri ve Akademik Erteleme Eğilimleri
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
DURAN DEMİR Yüksek Lisans "İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİN SAHİP OLDUKLARI GÜÇ KAYNAKLARI VE KULLANMA DÜZEYLERİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
DURSUN BALTA Yüksek Lisans Ergenlik Dönemi Romantik İlişkilerinde Yakınlık
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
EBRU ARSLANTAŞ İLTER Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SÖZSÜZ İSPAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
EBRU ÇAKMAK Yüksek Lisans "Türkçe Dersi Öğretim Programındaki 6.7.8.Sınıflar Dinleme Alanı Kazanımlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine ilişkin Katkısının Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
EBRU ÇIĞIR Yüksek Lisans "POST-EMPRESYONİST DÖNEMDE HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC'İN DESEN ÇALIŞMALARININ ÜSLUP ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÇOLAKOĞLU
EBRU KURAL Yüksek Lisans Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Fen Öğretiminin Akademik Başarıya ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT OKUR
EDA ÖZER YEŞİL Yüksek Lisans "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Uygulamaya Dayalı Eğitimin Fen Eğitiminin Özyeterlik inançlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
EDA YORULMAZ Yüksek Lisans "Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Okul Dışı Çevrelerin Kullanımı: Çorum Yatılı Arkeoloji Müzesinde Bir Gün"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
ELİF ANBARPINAR Yüksek Lisans "TÜRK RESMİNDE MELANKOLİ(1960-1980)"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
ELİF BAY Yüksek Lisans "YÖK Veri Tabanında Türkçe Yayımlanmış Tarih Eğitimi ve Tarih Öğretimi Tezlerinin İncelenmesi: Betimsel Analiz"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU
ELİF CANSIZ Yüksek Lisans 3-6 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN DUYGUSAL İSTİSMAR POTANSİYELLERİ İLE EBEVEYN ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞENEL ELALDI
ELİF POTUR Yüksek Lisans "İnsan Hakları Öğretimine Yönelik Geliştirilen Etkileşimli Bilgisayar Yazılımının Etkililiği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
EMİNE BAHÇECİ Yüksek Lisans "BİLİMSEL TARTIŞMA ODAKLI ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİMİNİN 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA,FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE BİLİMİN DOĞASINI ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
EMİNE İZGE ÖZELMA Yüksek Lisans "Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunun Öğretiminde Argümantasyon Tabanlı Öğretim Yönteminin Fen Başarısına ve Tartışma İstekliliğine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
EMİNE YETENEK Yüksek Lisans "27 Mayıs 1960 Darbesinin Tarih Eğitimine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU
EMİR TUFAN ÇAYKUŞ Yüksek Lisans "ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ KAVRAMLARININ YARATICI DRAMA PROGRAMI KAPSAMINDA ARAŞTIRILMASI"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
EMRAH DOĞAN Yüksek Lisans "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEPREM KONUSUNUN DİJİTAL OYUNLARLA ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
EMRAH ÖZKAYA Tezsiz Yüksek Lisans TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERS DENETİMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
EMRAH TERZİ Yüksek Lisans ÖĞRETMEN ODALARININ FİZİKSEL-MEKANSAL KOŞULLARI VE EŞYA,ARAÇ-GEREÇ DONANIMININ ARAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
EMRE YÜKSEL Tezsiz Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
ENDER GİRAL Yüksek Lisans "MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
ERDİ KARABULUT Yüksek Lisans İBN HALDUN'UN MUKADDİME ADLI ESERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
ERKAN KARABULUT Yüksek Lisans Kurumsal Kimlik Oluşturmada Etkili Bir Logonun Marka Üzerindeki Rolü ve Sanat Eğitimi Açısından Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
EROL KAYNARPINAR Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN,EĞİTİM YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ERSEN TOPRAK Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Algı ve Davranışları Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarını Nasıl Etkiliyor?(Çok Aşamalı Karma Yöntem Deseni Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK BEŞİR DEMİR
ERSİN ÖZBALTACI Yüksek Lisans Edirne Keşan'da Klarnetin Müzik Kültüründeki Yeri ve Keşan'da Geçmişten Günümüze Klarnet İcra Pratikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
ESMA KARAHAN ÇİDEM Yüksek Lisans Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Ve Yöneticilerin Örgütsel Sessizliğe ilişkin Algı ve Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
ESRA KILIÇ Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretiminde Animasyonlarla Değerler Eğitiminin Etkililiği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
ESRA YASAK Yüksek Lisans Fen Öğretmenlerinin Öğrencilerin Sözlü Cevaplarına Yönelik Dönütleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
EYÜP CAN YAZICI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri İle Ruminatif Düşünme Bilinçlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
FAHRETTİN YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRENCİ VE VELİLERİN BİRLİKTE YAPTIKLARI OKUL ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH BOYRAZ Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN, OKULLARA İLİŞKİN ETİK İKLİM ALGILARI İLE OKUL YAPISI ETKİLİLİĞİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH GÖNAN Yüksek Lisans "Lise Öğrencilerine Geometri Önermelerinin İspat Yöntemlerinin öğretilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ANAR ADİLOĞLU
FATİH KARADURMUŞ Yüksek Lisans Çocukların Viyolonsel Eğitiminde Halk Şarkılarının Ve Çocuk Şarkılarının Düzenlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KAÇMAZ
FATİH KARTAL Yüksek Lisans "Orta Öğretim Öğrencilerinin Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
FATİH MEHMET İÇER Tezsiz Yüksek Lisans GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
FATİH YILDIZ Yüksek Lisans "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİK İNANÇLARI VE ÖĞRETMEN GÜDÜSEL DESTEK ALGILARI"
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
FATMA KARABOĞA KANLIGÖL Yüksek Lisans Nuri Demirağ'ın Eğitime katkıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU
FATMA TAŞDEMİR Yüksek Lisans "ORTAÖĞRETİM 9. VE 10. SINIF TARİH DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU
FAZLI KAMA Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMEN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
FEHMİ TUTKUN Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MİSYONU BELİRLEME SÜRECİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
FERDİ ÖZAKAY Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARI İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FERHAT ÖMRAN TOPRAK Yüksek Lisans Dijital Öyküleme Yöntemiyle Hazırlanan Etkileşimli Kısa Tarihsel Hikâyelerin Öğrencilerin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
FEVZİ ARSLAN Yüksek Lisans FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLGÜN TATAR
FEYZA YOKUŞ Yüksek Lisans "SİVAS HALK EVLERİNİN EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ(1932-1951)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
FIRAT YOLCU Yüksek Lisans ""101 Türk Efsanesi "Adlı Eserin Söz Varlığının Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ALPER
FİLİZ GÜNEŞ Yüksek Lisans "Müzik Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
FUAT POLAT Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE GRAFİK OKUMA BECERİLERİNİN GRAFİKLERE KARŞI TUTUMLARININ VE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT BURSAL
GAMZE KURTÇU Yüksek Lisans "MÜZİK BÖLÜMLERİNDE OKUTULAN SOLFEJ KİTAPLARININ MOTİF ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ANALİZİ(CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
GAMZE ŞÖFÖRTAKIMCI Yüksek Lisans "Öğretmenlerin Eğitim İnançları,Değişime Hazır Oluşları Ve Örgütsel Yaratıcılıkları:Bir Karma Yöntem Çalışması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
GİZEM KİRİŞ Yüksek Lisans YAŞAM BOYU ÖĞRENME ARGÜMANI OLARAK TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE YAŞAMA YANSIMALARI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
GOKCE DERVISOGLU Yüksek Lisans "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ KENDİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİLİKLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
GÖKHAN ALADAĞ Yüksek Lisans Bingöl Ve Sivas Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Özgeçmişlerinin Müzik Eğitimine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
GÖKHAN ASLAN Tezsiz Yüksek Lisans SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE ENTEGRASYONLARINDA YAŞANILAN SORUNLAR
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞENEL ELALDI
GÖKHAN YAĞCI Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN OKULLARA İLİŞKİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
GÖKTÜRK ERDOĞAN Yüksek Lisans "BİREYSEL ÇALGISIYLA CANLI MÜZİK YAPAN VE YAPMAYAN MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGILARINDAKİ BAŞARI DURUMLARI"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
GÜLCİN ATAŞ Tezsiz Yüksek Lisans SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
GÜLDEN DEMİR Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeyi Ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
GÜLENDAM HASBEK Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI İLE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
GÜLŞAH ŞEKER Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Simülasyonlarıyla Sınıf Yönetimi Becerisi Kazandırılmasına İlişkin Görüşlerinin değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
GÜLTEN EROL Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜMEVARIMSAL MUHAKEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
HACER KOÇ DENİZ Yüksek Lisans "8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ODAKLI AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HACI ÖMER ŞAHİN Yüksek Lisans Türkiye'de İnsan Hakları Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
HAKAN DOĞAN Yüksek Lisans Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Derslerine Yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Etkililiğinin Başarı testleri ile Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HAKAN DURMAZ Yüksek Lisans Beliren Yetişkinlikte Aşk Stillerinin Kişilik,Bağlanma ve Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
HAKAN KANTAR Yüksek Lisans "Sivas Merkezde Cumhuriyet Dönemi Orta Öğretim Kurumları"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYHAN ÖZTÜRK
HAKAN MENTEŞ Tezsiz Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM DERS İÇERİKLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HAKKI ÖZGÜN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ALEKSİTİMİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
HALİD AKİF TUNCAY Yüksek Lisans "Matematiksel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
HALİL AKÇADAĞ Yüksek Lisans "Mehteran takımı Üyelerinin Müzik Eğitim Durumlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
HALİL İBRAHİM DAĞDELER Yüksek Lisans İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
HALİL ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Okul Müdürlerinin Etkin Dinleme Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi(Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
HAMDİ KARAKAŞ Yüksek Lisans " OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİ BABALARIN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA KATILIM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
HANDAN GENCER Yüksek Lisans "Ortaokul Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Davranışları ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE GONCA USTA
HANDE MİŞE Yüksek Lisans "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET HAKAN HANÇER
HASAN NOYAN Yüksek Lisans "MÜZİK DERSİNİN MÜZİK BEĞENİSİNE GÖRE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ OLUMLU OLUMSUZ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
HASAN SARITAŞ Yüksek Lisans Ses Eğitiminde Diksiyon Eğitiminin Eksiklikleri Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
HATİCE EBRU ARIKAN Yüksek Lisans "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Güçlülük Deneyleri İle Akademik Erteleme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
HATİCE KURGA Yüksek Lisans SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HATİCE SABAHAT Yüksek Lisans "20.YÜZYIL'IN İLK YARISINDA AVRUPA SANATI VE SOYUT RESMİN ÖNCÜSÜ VASSİLY KANDİSKY"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ABDİ YAŞAR SERİN
HAVVA ZERRİN ÖZKAYA Yüksek Lisans Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde Kalan Çocukların Resimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç. GÖKHAN EKEN
HIZIR ZORLU Yüksek Lisans Ortaokul Öğretim Programlarının Uygulanmasında Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
HİCRET KAYA KARACA Yüksek Lisans Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına ve Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterlikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
HİLAL ÇALMAŞUR Yüksek Lisans "EĞİTİMDE OKUL GELİŞTİRME ARACI OLARAK HESAP VEREBİLİRLİK"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
HİLAL GENÇER Tezsiz Yüksek Lisans ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE YALNIZLIK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HİLAL GÜNEŞ Yüksek Lisans 9.SINIF TARİH DERSİ "İLK TÜRK DEVLETLERİ" ÜNİTESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERDE TÜRKLÜK VE MİLLİ KİMLİK KAVRAMLARININ OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
HİMMET ALMALI Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konularının Web 2.0 Teknolojileri Kullanılarak Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
HÜSEYİN CEM DALAK Yüksek Lisans Savaş Ekici'nin Bağlama Eğitimi Yöntem ve Teknikleri Metodunun Hedef ve Hedef Davranışlar Yönünden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
HÜSEYİN KAYA Yüksek Lisans "ÜLKÜ TAMER ŞİİRİNDE YAPI VE İZLEK"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN KARATAŞ
HÜSNE GEDİKLİ Yüksek Lisans "FEN EĞİTİMİNDE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN ÜST BİLİŞSEL BİLGİ VE BECERİLERİNE ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
ILKER SOGUKPINAR Yüksek Lisans "MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
İBRAHİM GÜNEŞ Yüksek Lisans "2000-2015 Yılları Arasında Yayınlanmış Bağlama Metotlarının Lisans Düzeyinde Bağlama Öğretimine Uygunluğunun İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
İBRAHİM YUVACI Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN YEREL TARİH İLE İLGİLİ UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR-SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYHAN ÖZTÜRK
İLKAY AYGÜL Yüksek Lisans Tunceli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
İLKAY MARANGOZ Yüksek Lisans "SOSYAL BİLGİLER DERSİDE KARİKATÜR KULLANIMININ 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
İSA KARA Tezsiz Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİ SOSYAL ADALETİ NASIL SAĞLIYOR? ORTAOKULLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
İSHAK EKİNCİ Tezsiz Yüksek Lisans İLKOKULLARDA ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİNİN OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
İSMAİL BAHADIR ÇETİN Tezsiz Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM VE İLİTAM DERSLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
İSMAİL ÇOLAK Yüksek Lisans DÜŞÜNME EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
KADİR KOÇ Yüksek Lisans "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEK TERCİH NEDENLERİ BAĞLAMINDA MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞİŞİMİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT BURSAL
KADRİYE ÖZYAZICI Yüksek Lisans Ergenlikte Arkadaşlık Kalitesinin , Sahte Kimlik ve Sosyal Dışlanma İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
KAMİL KOÇ Tezsiz Yüksek Lisans SİVAS MEM ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN LİDERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
KAZIM GÜLCAN Yüksek Lisans "Türkiye'de Müzik Teknolojisi Bölümlerinin Ders Programlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
KENAN ÇARBOĞA Yüksek Lisans "Değerler Eğitimine Karşılaştırmalı Bakış(Almanya,İsveç,Güney Kore,Malezya,Suudi Arabistan ve Türkiye Örneklemi)"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
KENAN GUL Yüksek Lisans "Göksel BAKTAGİR Eserlerinin Makam,Usul Ve Form Yönünden İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
KENAN VELİ ŞENTÜRK Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ve BU BİLGİLERİNİN SINIF İÇİ UYGULAMALARINA YANSIMALARI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
KEREM ÇINAR Yüksek Lisans "ORTA ÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİNE YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARLA YÖNETİM DAVRANIŞLARININ ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
KÜBRA ELİF BAĞRIYANIK Yüksek Lisans "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine Yönelik Öz Yeterlik İnanışları, Tutumları ve Algıları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEBAHATTİN KARTAL
KÜBRA GÖKSÜGÜR Yüksek Lisans "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM MÜFREDATININ MÜZİK ÖĞRETİMİ YETERLİLİKLERİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
KÜBRA YURTDAKAL Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GEZİ DÜZENLEYEBİLME ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
KÜRŞAT PERKTAŞ Yüksek Lisans Türkiye'de Müzik Alanında Yayımlanan Kitap ve Tezlere İlişkin Bir Biyografya Denemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
LEYLA AYDIN UZUN Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN SEVGİ-SAYGI DEĞERLERİNE YÖNELİK ALGILARI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
LEYLA DÜZ Yüksek Lisans Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Örüntüleri ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
LOKMAN ÇAKMAK Yüksek Lisans YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
MAHİR ÖZTÜRK Yüksek Lisans TEKNİK KULAK EĞİTİMİNDE SPEKTRAL DEĞİŞKENLER:MÜZİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ İŞİTME YETİLERİNİ GELİŞTİRMEK ÜZERE İNOVATİF BİR UYGULAMA ÖNERİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KAÇMAZ
MEHMET AKİF BAŞIBÜYÜK Tezsiz Yüksek Lisans OKUL BAHÇELERİNİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASI KONULU META ANALİZİ ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
MEHMET TAYYİB YASAK Yüksek Lisans "TASARIM TEMELLİ FEN EĞİTİMİNDE ,FEN,TEKNOLOJİ,MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK UYGULAMALARI:BASINÇ KONUSU ÖRNEĞİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEBAHATTİN KARTAL
MEHMETALİ DİLCİ Yüksek Lisans "Eğitimde Sevgi Dilinin Kullanımına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
MEHTAP ÇİFÇİ Yüksek Lisans Okul Öncesi Eğitimi Alanındaki Araştırmaların Yönelimleri:Bir İçerik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
MEHTAP YILMAZ Yüksek Lisans "DEVLET OKULLARI VE ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINA YÖNELİK DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ"(İSTANBUL/AVCILAR-BEYLİKDÜZÜ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
MELEK KOÇ Yüksek Lisans ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL BAĞIMLILIĞI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
MERAL TEKE Yüksek Lisans "YOKSUL KADINLARDA MUTLULUK ANLAYIŞI"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
MERİÇ UYGUN Yüksek Lisans "DARÜ'L - ELHAN MECMUASINDA YAYINLANMIŞ OLAN MAKALELER ÜZERİNE BİBLİYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
MERVE BALTAN Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIĞI İLE DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
MERVE BÜLBÜL Yüksek Lisans 2009 Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı ile 2017 Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programının İçeriksel Açıdan Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
MERVE CEYLAN Yüksek Lisans "ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALGILARI VE MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ALANA ÖZGÜ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
MERVE ÇELİK Yüksek Lisans ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSİZM DÜZEYLERİ İLE KENDİNİ SABOTAJ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
MERVE KELEŞ Yüksek Lisans Vatanseverlik Değeri İle Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
MERVE SAYGIN Tezsiz Yüksek Lisans HAYAT BOYU ÖĞRENMEYLE İLGİLİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
MERYEM ÖZER Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYON TEMELLİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ:BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT OKUR
MESUT GEZİCİ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV YAPTIKLARI YAKIN ÇEVREYE AİT TARİHİ, COĞRAFİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI VE BUNLARI DERSE AKTARIM BİÇİMLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADIR ERGÜN
MEVLÜT DUYAR Yüksek Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN AYDOĞDU
MİNE TOPDAĞI Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Kullanımının Hayat Boyu Öğrenme Tutumlarna Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
MUHAMMED ALİ ÇAKMAK Tezsiz Yüksek Lisans OKULA AİDİYET DUYGUSUNUN ÖĞRENCİLERİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
MUHAMMED HAKAN SÖNMEZ Yüksek Lisans Devlet Okulları ve Özel Okullardaki Müzik Öğretmenlerinin 5. Sınıf Müzik Dersinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri (Kayseri İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
MUHAMMED HASAN DAĞDEVİREN Yüksek Lisans "TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN KONU İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
MUHAMMET ALPEREN KAYA Yüksek Lisans Necati Güngör'ün Öykülerinin Söz Varlığının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
MUHAMMET TOPCU Tezsiz Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARDA YAŞANAN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MURAT BOZBEK Yüksek Lisans "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
MURAT ÇAKAN Yüksek Lisans "Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Problemlerine İlişkin Çözüm Yaklaşımlarının Matematik Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL IŞIK
MURAT DABAK Tezsiz Yüksek Lisans BİLİM ŞENLİKLERİNİN UYGULANIŞINA YÖNELİK ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
MURAT KARA Yüksek Lisans Rumi 1329/ Miladi 1913 Tarihli Sivas Kızılırmak Gazetesinin 1-26 Sayılarının Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
MURAT KARAKAVAK Tezsiz Yüksek Lisans OKUL AİLE BİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN ETKİLİLİĞİ VE ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
MURAT KAYHAN Yüksek Lisans "Öğretmen ve öğrencilerin Taşımalı Eğitim Uygulamasına İlişkin Metaforlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
MURAT UĞURAL Yüksek Lisans "Ortaöğretim Fizik Dersinde Etkileşimli Tahta Kullanımının Sanal Labaratuvar ve Görsel Manipülatiflerinin karşılaştırılmasının öğrencilerin Fizik dersi Başarı tutum ve Motivasyonuna etkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEBAHATTİN KARTAL
MUSTAFA ACAR Yüksek Lisans "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları ve uygulamalarını Etkileyen Faktörler"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
MUSTAFA BEKAR Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL VİZYONU OLUŞTURMA SÜRECİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MUSTAFA GÜDEN Yüksek Lisans COĞRAFYA İÇERİKLİ İNTERAKTİF ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
MUSTAFA ÖZGÜR KOPAR Tezsiz Yüksek Lisans REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNDE Kİ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MUSTAFA YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE MEB ÖDÜL YÖNERGESİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MÜCAHİT ŞAHİN Yüksek Lisans ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ORAN VE ORANTI KONUSUNDA KULLANDIKLARI ÖRNEKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
NACİ TEMUR Yüksek Lisans 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında Geçen Metinlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN AYDOĞDU
NAİM ERDOĞAN Yüksek Lisans SIFIR KAVRAMIYLA İLGİLİ ÖĞRENCİ ANLAYIŞLARININ VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BU ANLAYIŞLARLA İLGİLİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
NAZLI SILA YERLİYURT Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ DERGİPARK1TA YAYIMLANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ (2013-2020)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
NERMİN ATEŞ Yüksek Lisans "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLK OKULLARIN MEKÂNSAL DONANIMLARININ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
NESLİHAN CEYLAN ÇONGAR Yüksek Lisans "Okullarda Kimlik Oluşturma Süreci ;İmaj Ve Okul Kültürü Etkileşimine Dair Bir Regrasyon Modeli"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL HAKKI KIZILOLUK
NİHAN DİKER Yüksek Lisans İLKOKULA FARKLI YAŞ GRUPLARINDA BAŞLAMIŞ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANCI KAYNAKLARI VE BENLİK SAYGISI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
NİHAT YAZICI Yüksek Lisans "TARIK BUĞRA'NIN "YARIN DİYE BİR ŞEY YOKTUR"ADLI HİKAYE KİTABINDAKİ FİİLİMSİLERİN TESPİTİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN AYDOĞDU
NİLAY ŞAHİN Yüksek Lisans "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI KURAMA DAYALI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ANALİZİ VE GELİŞTİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLGÜN TATAR
NUH YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans OKULLARDA ÖZDENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
NURAY AKŞAHİN Yüksek Lisans Sivas Gazetesinin 1669-1691 Sayılarının Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN AYDOĞDU
NURAY PİŞMEK Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına İlişkin Beklentilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELMAN ABLAK
NURTEN KIZKAPAN TOPARLAK Yüksek Lisans Mektep Hıfzıssıhhası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEBAHAT GÖÇERİ
NUSRET SALMANLI Yüksek Lisans "ABBAS SAYAR IN "CAN ŞENLİĞİ"ADLI ROMANININ SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
ONUR KÖK Yüksek Lisans Seçmeli Resim-İş Eğitimi Dersinin,Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Resme İlişkin Tutumlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç. GÖKHAN EKEN
ORHAN KAVAKLIOĞLU Yüksek Lisans İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE JİGSAW IV TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE AKADEMİK BAŞARIYA, TUTUMA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
ORHAN KAYA Yüksek Lisans "Ortaokullarda Öğrenci Başarısızlığı Nedenleri Ve Çözüm Önerileri:Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci görüşleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
OSMAN KOÇAK Yüksek Lisans "ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ İLE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
ÖMER HOŞNUT Yüksek Lisans "Sozoki Çello Metodunun İncelenmesi ve eğitim fakültelerinin Güzel sanatlar Eğitimi Müzik Bölümlerinde Kullanılabilirliği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
ÖMÜR SÖZER ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
ÖZGÜR KIZILKAYA Yüksek Lisans "ORTA DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SANATSAL BECERİLERİNE ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Doç. GÖKHAN EKEN
ÖZLEM GÜMÜŞER Yüksek Lisans "1869'dan 1913'e Kadar Rüşdiye Mekteplerinde Okutulan Tarih Ders Kitaplarının Şekil ve İçerik Açısından İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEBAHAT GÖÇERİ
ÖZLEM KILIÇ Yüksek Lisans Ortaöğretim Öğrencilerinde Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi(Araklı Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
ÖZNUR ÇİÇEK Yüksek Lisans "TÜRKİYE'DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN TARİHİ:BERLİTZ USULÜNÜN UYGULANIŞI"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEBAHAT GÖÇERİ
PINAR DAĞDEVİREN Yüksek Lisans "GÜZEL SANATLAR LİSELERİ BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI DERSİ REPERTUVARINA YÖNELİK SORUNLARIN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
PINAR ÖZÇELİK Yüksek Lisans "BİLİŞÜSTÜ YÖNLENDİRMELERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ AÇIK UÇLU DENEYLERİN 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLGÜN TATAR
PINAR SAĞIRKAYA Yüksek Lisans "RESİM EĞİTİMİNİN 7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN DUYGUSAL (PSİKO-SOSYAL) ZEKÂ GELİŞİMLERİNE ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN COŞAR
RAMAZAN BEYDİLİ Yüksek Lisans okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin algıları ve görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
RAMAZAN YURDAKUL Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİNDE DERS İMECESİ MODELİNİN UYGULAMA SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR WEB SİTESİNİN TASARLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
SALİHA CEVHER Yüksek Lisans "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
SALİHA ESRA BAŞARA Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ OKULA UYUM SÜRECİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
SEBİHA KARTALCI Yüksek Lisans "MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YAZMA TEKNİĞİ KULLANIMININ ÜSTBİLİŞSEL DAVRANIŞLARA ETKİSİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
SEDA ALTINSOY Tezsiz Yüksek Lisans ÇOCUKLARDA DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ORTAYA KOYDUĞU SORUNLARIN MEVCUT DURUM,NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE İRDELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
SEDA ARAT CAN Yüksek Lisans Tarihi Romanların Tarih Eğitimindeki Yeri: M. Turhan Tan Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN KARATAŞ
SEDA ÇERİK Yüksek Lisans "İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME VE AKRAN DEĞERLENDİRMENİN AKADEMİK BAŞARI,BİLİŞÜSTÜ YETİ VE YARDIM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ"
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
SEDA KIRBAŞ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KURUMSAL BİR ÇALIŞMA
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
SEDA PEKER Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GENELLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
SEDA TANRIVERDİOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEHER KEHCİ SUNGUR Yüksek Lisans "SİVAS GAZETESİNİN 188,683,1249,1353,1354 SAYILARININ TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU
SELAHATTİN DURSUN Tezsiz Yüksek Lisans DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SELAHATTİN DURSUN Yüksek Lisans ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SELAMİ DEMİRBAŞ Yüksek Lisans "Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Kazanımlara Göre Hazırlanmış Karikatürlerin Etkililiği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
SELDA ARSLAN Yüksek Lisans ADNAN MENDERES DÖNEMİ ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA YURTTAŞLIK EĞİTİMİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
SELDA ÖNAL KARATAŞTAN Yüksek Lisans Ortaokul 5. Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Görsellerin Bu Yaş Grubu (9-11)Öğrencilerin Eğitimine Katkısı ve Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
SELMA SEÇKİN Tezsiz Yüksek Lisans LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINDA ŞİDDET KAVRAMI: BİR METAFOR ANALİZİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SEMA GÜLÜNAY Tezsiz Yüksek Lisans OKUL İKLİMİNİN ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI ŞEMİN
SEMİH AKGÜL Yüksek Lisans 1933-1950 YILLARI ARASINDA ÜLKÜ MECMUASINDA YAYINLANAN MÜZİK YAZILARININ MÜZİK İNKILABI VE MÜZİK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
SEMRA NOYANER Tezsiz Yüksek Lisans MEVSİMLİK GÖÇÜN İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ(6-14) yAŞ ÇOCUKLARININ EĞİTİME ERİŞİME ETKİSİ VE OKULLARDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ(MERSİN/TARSUS ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
SERAP TORAMAN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans 1924-2011 YILLARI ARASINDA UYGULANAN ORTAÖĞRETİM TARİH PROGRAMLARININ ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK KÜLTÜRÜ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
SERAP YETİŞ Yüksek Lisans İlköğretim Öğrencilerinin Grafik Okur Yazarlığı Ve Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Grafik Türlerine Yönelik Tutumları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT BURSAL
SERDAL BERKİL Yüksek Lisans TÜRKİYE'DEKİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİLERİN YERLEŞME DURUMLARININ İNCELENMESİ(2018-2020)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
SERDAR ŞEN Yüksek Lisans "GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE BAĞLAMA EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
SERDAR YURTTAŞ Yüksek Lisans Okul Yöneticilerinin yerleştirilmesi ve Seçimi:Bir Model Önerisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
SERVET AKINCI Yüksek Lisans "Arif Nihat Asya'nın Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Adlı Şiir Kitabında Söz Varlığı"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
SEVDA CERAN Yüksek Lisans Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Algılarının Ve Gelecekten Beklentilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET HAKAN HANÇER
SEVDA SAKÇA Yüksek Lisans Hz.Muhammed'in Çocuk Eğitimine Verdiği Önem
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
SEVGİ ULUOCAK Yüksek Lisans "1980'DEN GÜNÜMÜZE OKUL MÜZİĞİ BESTELERİNİN MOTİF GELİŞİMLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
SEVİLAY ŞİMŞEK Yüksek Lisans Rehberlik Eğitiminde Felsefi Terapinin Eğitim Öğretim Ortamına Uygulanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
SEVİNÇ KARABAĞ KURAL Yüksek Lisans "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ,MATEMATİĞE KARŞI ÖZ YETERLİK ALGILARI VE MATEMATİK BAŞARILARI"
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
SEYFETTİN ABDURREZZAK Yüksek Lisans " ETKİLİ OKUL VE OKUL LİDERLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARININ İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SEYİT YÖRÜK Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRENCİ GÖZÜYLE OKULDAN BEKLENTİLER:LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SEZEN GÜLEÇ Yüksek Lisans EVLİLİK MEMNUNİYETİNİ YORDAYAN İLİŞKİSEL VE KİŞİSEL DEĞİŞKENLER
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RAZİYE BİLGE UZUN ÖZER
SEZGİN SELVİ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN İNTERAKTİF HİKÂYELER VE BÜTÜNLEŞİK ÜNİTE HİKÂYELERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
SİBEL ÇOPUR Yüksek Lisans "3D Yazıcı Kalem Teknolojisinin Geometri Derslerinde Kullanımının Etkinliğinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
SİBEL YAVUZKILIÇ Yüksek Lisans "Gülten Dayıoğlu'nun "Ölümsüz Ece" Adlı Romanının Söz Varlığı İncelemesi ve Türkçe Öğretimine Katkısı"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHTAP ALPER
SİNAN IŞILDAK Yüksek Lisans R. 1330/ M. 1914 Tarihli Sivas Kızılırmak Gazetesinin 52-77. Sayıları (Günümüz Türkçesine Aktarımı ve Değerlendirilmesi)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
SONER BÜKER Yüksek Lisans ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MÜZİK EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇISI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
SONGÜL MOLLAOĞLU Yüksek Lisans "Televizyonda Yayınlanan Obezite İle İlgili Kamu Spotlarının Obez Bireylerin Kilo Vermeye Yönelik Tutum ve İnançları Üzerine Etkisinin Grafik Tasarımı Açısından İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN COŞAR
SONGÜL YAZICI Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları ve Denetim Uygulamalarıyla Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Karşılanmasına İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SULTAN TOKAT TUNÇER Yüksek Lisans "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARININ FİZİKSEL-MEKANSAL KOŞULLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
SÜLEYMAN HÖBEKKAYA Yüksek Lisans "ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK DUYUŞSAL VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
SÜMEYYE MERMER Yüksek Lisans "İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK EĞİTİMİNİN DENETİMİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
ŞAHİN ÜSTÜNGÜN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SÖZSÜZ İSPAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
ŞEMSİ YAZICI Yüksek Lisans "ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ KAZANIMLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE KATKISI"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH MEHMET DERVİŞOĞLU
ŞİFANUR YİĞİT Yüksek Lisans "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK TERCİH NEDENLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYHAN ÖZTÜRK
ŞULE TETİKER Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK İNANÇLARI VE ÖZ YETERLİKLERİ İLE ÇOCUKLARIN MATEMATİK SEVGİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
TARIK ÇETİN Yüksek Lisans Kutadgu Bilig'de Çocuk ve Çocuk Eğitimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
TARIK MİNTAŞ Yüksek Lisans Ortaöğretim Tarih Ders Kitapları İçeriklerinin Yeterliliği(öğretmen görüşleri)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYHAN ÖZTÜRK
TOLGA KARADAŞ Tezsiz Yüksek Lisans DİJİTAL YAŞAMIN DÜNYADAKİ EĞİTİMSEL GELİŞMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
TOLGA KARADAŞ Yüksek Lisans KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDA KALAN KIZ ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL TEMAS ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
TUĞBA AŞIK Yüksek Lisans "Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavram Karikatürlerinin Kullanılması"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
TUĞBA BABACAN Yüksek Lisans "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ İLE ÇOKLU ZEKA ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
TUĞBA CORUK Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri İle Öğrenen Okul Algıları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
TUĞBA ERKMEN BOLAT Tezsiz Yüksek Lisans LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYLA YILDIZ
TUĞBA GÜLTEPE Yüksek Lisans "MATEMATİK DERSİNDE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ:ÖĞRENCİ,ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
TUĞBA POLAT Yüksek Lisans "ÖĞRENME SÜRECİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLAN MOTİVASYON'UN ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARINA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
TUĞBA YAMAN Yüksek Lisans "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
TUĞBA YILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM VE TÜRK DİLİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TUĞÇE BALCI Yüksek Lisans "MEŞK YÖNTEMİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
TUĞÇE GAMZE İŞÇİ Yüksek Lisans " Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Oyun Geliştirme Yazılımı Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Buna İlişkin Görüşleri"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
TUĞÇE ZÜLAL DEMİR Yüksek Lisans Okul Öncesi Öğretmenlerinin 5-6 Yaş Grubu Çocukların Öğrenme Stillerine İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
TURGAY ATASOY Yüksek Lisans "Coğrafya Öğretiminin Aktif Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
TURGAY KARATAŞ Yüksek Lisans "ÇOCUK EĞİTİMİ VE GELİŞİMİNDE OTOMOBİL RESİMLERİ ÖRNEĞİNDE CİNSİYETÇİ RESİMLERİN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç. GÖKHAN EKEN
TURGAY KUMRU Yüksek Lisans Orta öğretimde Düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına İlişkin Yönetici Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri(Sivas İl Merkezinde bir Durum Çalışması)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
TUTKU YILDIRIM Yüksek Lisans Üniversite Eğitimi Sırasında Yapılandırmalı Yaklaşımla İlgili Eğitim Alan ve Almayan Türkçe Öğretmenlerinin Yapılandırmacılık İle İlgili Görüşlerinin Söylem Çözümlemesi İle Betimlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
UFUK ŞİMŞEK Yüksek Lisans BİREYLERİN COĞRAFYA OKURYAZARLIĞININ,TARİHİ OLAYLARI ALGILAMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
UMUR ÖÇ Yüksek Lisans "Argümantasyona Dayalı Fen Laboratuvarı Uygulamalarının Bilimsel Süreç Becerileri,Laboratuvara Yönelik Tutum ve Yaratıcılığa Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET HAKAN HANÇER
UMUT YAYMAK Yüksek Lisans "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İŞİTME ENGELLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
ÜBEYİT BAKAN Yüksek Lisans Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarıyla Zenginleştirilmiş Etkileşimli kısa Tarihsel Hikâyelerin Öğrencilerin Bilim Doğası Anlayışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
ÜMİT KAYA Yüksek Lisans "LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DERS İMECESİ MODELİNE DAYALI MESLEKİ GELİŞİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
ÜMİT SÜMEN Yüksek Lisans İlkokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Öğretmenliği Kavramını Temsil Eden Metaforlar (Tunceli İli Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
YAKUP YİĞİT Yüksek Lisans "BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLGİ YÖNETİMİ TUTUMLARI İLE ÖĞRENEN OKUL(ÖRGÜT)ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
YASEMİN KAYA Yüksek Lisans Okullarda Yürütülen stratejik Planlama çalışmalarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
YASEMİN TAŞKIN Yüksek Lisans "HAVA PERSPEKTİFİNİN IŞIK VE RENK AÇISINDAN İNCELENMESİ VE EMPRESYONİZM'DE UYGULAMA BİÇİMLERİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÇOLAKOĞLU
YASEMİN YURDUŞEN Yüksek Lisans ÂŞIK EDEBİYATI HALK ŞİİRİ'NDEKİ EĞİTSEL VE ÖĞRETİSEL UNSURLAR(ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ)"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
YASİN KARABULUT Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Özerklik Algıları İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : CANAN KOÇ
YASİN TAÇYILDIZ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ:ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
YASİN YILDIZ Yüksek Lisans MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ(CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
YAVUZ HAN Yüksek Lisans "İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNDEKİ OKUL ŞARKILARININ MİDİ PROGRAMLAMAYLA BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
YAVUZ KARADEMİR Yüksek Lisans 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi (Bir Keşfedici Sıralı Karma Desen Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK BEŞİR DEMİR
YILMAZ VAHİT İŞCAN Yüksek Lisans KAVRAMSAL DEĞİŞİMİ SAĞLAYAN MATERYALLERLE DESTEKLİ 5E ÖĞRENME MODELİNİN FEN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ: ISI VE SICAKLIK KONUSU ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
YUNUS DURDU Yüksek Lisans ""ORTAÖĞRETİM 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ODAKLI EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
YUNUS KALKAN Yüksek Lisans "HALİDE NUSRET ZORLUTUNA NIN "BENİM KÜÇÜK DOSTLARIM"ADLI ESERİ ÜZERİNE SÖZ DİZİMİ İNCELEMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN AYDOĞDU
YUNUS KASAP Tezsiz Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN VERİYE DAYALI YÖNETİM ALGISI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
YUNUS KORKULUTAŞ Yüksek Lisans Öğretmenler Odasının"Sosyal Ortam-İletişim Koşulları" İle Öğretmenler Odası"Memnuniyet Düzeyi"nin Öğretmen Görüşleri Bağlamında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
YUNUS YAPALI Yüksek Lisans "ÜLKEMİZDE FLÜT VE FLÜT EĞİTİMİ ALANLARINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (1987/2014) "
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
YUSUF ÇOLAKOĞLU Yüksek Lisans Ahşap Boyama Resmi ve Kangal Alacahan Paşabey Camii Ahşap Resimleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÇOLAKOĞLU
YUSUF İPEK Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖRSELENME YAŞANTILARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE UMUT DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET KANAK
ZELİHA FİDAN Yüksek Lisans Cahit Uçuk'un Türk İkizleri ve Gümüş Kanat Çocuk Romanlarının Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİKMET YILMAZ
ZEYNEP AKGÜL Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Matematik Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
ZEYNEP BELEMİR FİLİZ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK İLGİ ,TUTUM ,DUYGU VE KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞENEL ELALDI
ZEYNEP DEMİR Yüksek Lisans "Çevre Eğitiminde Argümantasyon Uygulamaları ile Zenginleştirilmiş 5E Öğrenme Metodunun 7.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına , Eleştirel Düşünme ve Tartışma Becerilerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLGÜN TATAR
ZEYNEP POLAT Yüksek Lisans "MEVLANA İDRİS ZENGİN İN ÇOCUK EDEBİYATI TÜRÜNDEKİ ESERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN KARATAŞ
ZEYNEP TÜFEKÇİ Yüksek Lisans "Fen Bilimleri Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrenme Ürünlerine Etkisi:Vücudumuzu Tanıyalım Ünitesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET HAKAN HANÇER

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 7
Doç.Dr. : 18
Dr.Öğr. Üyesi : 6
Kız Öğrenci Sayısı : 281
Erkek Öğrenci Sayısı : 208
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 457
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 351
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 106
Doktora Öğrenci Sayısı : 32
Ana Bilimdalı : 7
Tezli Yüksek Lisans : 5
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 4
Doktora : 4

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 3  Çevrimiçi  » 105  Bugün  » 323  Dün  » 113652  Toplam