Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
AHMET COŞAR Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİCİSİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KANAK
AHMET TURAN YILMAZ Yüksek Lisans SİVİL VE ASKERİ DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİNİN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
AYLİN TAŞDEMİRCANAN Yüksek Lisans Öğretmenlerin Özerklik Algılarının ve Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CANAN KOÇ
AYŞEGÜL ÖZKAN Yüksek Lisans FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİKLERE YÖNELİK TUTUMLARI VE GRAFİK OKUMA BECERİLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT BURSAL
AYTAÇ ÇATALKAYA Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine İlişkin Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
AZİZ POLAT Tezsiz Yüksek Lisans İLKOKUL PROGRAMLARINDA DUYUŞSAL ALAN VE DUYGU EĞİTİMİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYLA ARSEVEN
BAHADIRHAN CEYLAN Yüksek Lisans KÖY ENSTİTÜLERİNDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ÇOKLU ZEKA KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL HAKKI KIZILOLUK
BÜŞRA KOÇ Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu/Ortaokulu Okul Yönetimi Bağlamında Bir Okul Yönetim Modeli Çalışması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
ÇAĞLAR TEK Tezsiz Yüksek Lisans SINIF YÖNETİMİNDE MİZAH:NEDİR,NEDEN,NASIL?
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
DURSUN BALTA Yüksek Lisans İlk ve Orta Ergenlikte Yakınlık
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
EBRU ARSLANTAŞ İLTER Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SÖZSÜZ İSPAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
EBRU KURAL Yüksek Lisans Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Fen Öğretiminin Akademik Başarıya ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT OKUR
EDA KABASAKAL Yüksek Lisans Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Öz-Düzenlemeli Öğrenme Stratejileri, Üstbiliş Becerileri ve Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamı Algıları İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
ELİF KONÜR Yüksek Lisans "Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet ve Eğitime Yansımaları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN KARATAŞ
EMRAH ÖZKAYA Tezsiz Yüksek Lisans TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİMİN GÜNCEL SORUNLARI:YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
EMRAH TERZİ Yüksek Lisans ÖĞRETMEN ODALARININ FİZİKSEL-MEKANSAL KOŞULLARI VE EŞYA,ARAÇ-GEREÇ DONANIMININ ARAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
ERCAN ÜNAL Yüksek Lisans Abdallık Geleneği Kültür ve Mirasçıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
ERSİN ÖZBALTACI Yüksek Lisans Edirne Keşan'da Klarnetin Müzik Kültüründeki Yeri ve Keşan'da Geçmişten Günümüze Klarnet İcra Pratikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
ESRA KILIÇ Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretiminde Animasyonlarla Değerler Eğitiminin Etkililiği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
EYÜP CAN YAZICI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri İle Ruminatif Düşünme Bilinçlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
FAHRETTİN YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRENCİ VE VELİLERİN BİRLİKTE YAPTIKLARI OKUL ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH BOYRAZ Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN, OKULLARA İLİŞKİN ETİK İKLİM ALGILARI İLE OKUL YAPISI ETKİLİLİĞİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH UNAŞ Yüksek Lisans Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
FEVZİ ARSLAN Yüksek Lisans FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLGÜN TATAR
FEYZA YOKUŞ Yüksek Lisans "SİVAS HALK EVLERİNİN EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ(1932-1951)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
FİLİZ GÜNEŞ Yüksek Lisans "Müzik Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
GÖKHAN ASLAN Tezsiz Yüksek Lisans SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE ENTEGRASYONLARINDA YAŞANILAN SORUNLAR
Tez Danışmanı : Öğr.Üye ŞENEL ELALDI
GÖKHAN YAĞCI Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN OKULLARA İLİŞKİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KANAK
GÖZDE ARKAZ Yüksek Lisans "Öğretmenlerin Okul Liderliği Ve Yenilik Yönetimi Algıları:Bir Karma Yöntem Çalışması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
GÜLDEN DEMİR Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeyi Ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
GÜLENDAM HASBEK Yüksek Lisans Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Öğrenme Yaklaşımları İle Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
HAKAN DOĞAN Yüksek Lisans Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Derslerine Yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Etkililiğinin Başarı testleri ile Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HAKAN MENTEŞ Tezsiz Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM DERS İÇERİKLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HALİL AKÇADAĞ Yüksek Lisans "Mehteran takımı Üyelerinin Müzik Eğitim Durumlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
HANİFE YILDIZ Yüksek Lisans Rehberlik Öğretmenlerinin Ortaokul Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin Odak Grup Görüşmesi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HATİCE KURGA Yüksek Lisans SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HİLAL GENÇER Tezsiz Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM VE İNGİLİZCE
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HİMMET ALMALI Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yerel Tarih Konularının Web 2.0 Teknolojileri Kullanılarak Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
KAMİL KOÇ Tezsiz Yüksek Lisans SİVAS MEM ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN LİDERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
LEYLA DÜZ Yüksek Lisans Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Örüntülerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Demografik değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
MEHMET AKİF BAŞIBÜYÜK Tezsiz Yüksek Lisans OKUL BAHÇELERİNİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASI KONULU META ANALİZİ ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
MELEK KOÇ Yüksek Lisans Telefon Bağımlılığının Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Gelişim Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYLA ARSEVEN
MERAL TEKE Yüksek Lisans "YOKSUL KADINLARDA MUTLULUK ANLAYIŞI"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
MERİÇ UYGUN Yüksek Lisans "DARÜ'L - ELHAN MECMUASINDA YAYINLANMIŞ OLAN MAKALELER ÜZERİNE BİBLİYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
MERVE KELEŞ Yüksek Lisans Vatanseverlik Değeri İle Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
MERVE YÜCEYURT Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okur-Yazarlık Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
MESUT GEZİCİ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV YAPTIĞI YAKIN ÇEVREYE AİT TARİHİ,COĞRAFİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE AKTARIM DÜZEYLERİ(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADIR ERGÜN
MURAT KARAKAVAK Tezsiz Yüksek Lisans OKUL AİLE BİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN ETKİLİLİĞİ VE ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KANAK
NAZAN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Yansıtıcı Fen Günlüklerinin 5.Sınıf Öğrencilerinin Akademik başarı, Yansıtıcı Düşünme ve Öz Düzenleyici Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
NİHAN DİKER Yüksek Lisans İLKOKULA FARKLI YAŞ GRUPLARINDA BAŞLAMIŞ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANCI KAYNAKLARI VE BENLİK SAYGISI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
NURAY PİŞMEK Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Programı İçeriğine İlişkin Beklentilerinin ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELMAN ABLAK
ORHAN KAVAKLIOĞLU Yüksek Lisans İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE JİGSAW IV TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE AKADEMİK BAŞARIYA, TUTUMA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SAFİYE ERBAŞ Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezlerinin İşleyişine ve Etkililiğine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEDA KIRBAŞ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINA VE OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
SEDA PEKER Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GENELLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
SELDA ARSLAN Yüksek Lisans ADNAN MENDERES DÖNEMİ (1950-1960) YURTTAŞLIK EĞİTİMİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
SELDA ÖNAL KARATAŞTAN Yüksek Lisans Ortaokul 5. Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Görsellerin Bu Yaş Grubu (9-11)Öğrencilerin Eğitimine Katkısı ve Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
SERCAN YILDIZ Yüksek Lisans Öğretmenlerin, Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin Algıları ile Örgütsel Sessizliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SEVAL ÜNAL ÇIĞRIKCI Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEVDA SAKÇA Yüksek Lisans Hz.Muhammed'in Çocuk Eğitimine Verdiği Önemin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
SONAY YİĞİT Yüksek Lisans "6-13 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNDE SANATSAL GELİŞİMLERİNİ YANSITAN ÖZELLİKLERİN,PİAGET'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
ŞAHİN ÜSTÜNGÜN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SÖZSÜZ İSPAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
TUĞBA ŞAHİN KESER Yüksek Lisans Eğitim Bilişim ağında Yer Alan Matematik Ders İçeriklerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TURGAY KUMRU Yüksek Lisans Orta öğretimde Düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına İlişkin Yönetici Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
TUTKU YILDIRIM Yüksek Lisans Üniversite Eğitimi Sırasında Yapılandırmalı Yaklaşımla İlgili Eğitim Alan ve Almayan Türkçe Öğretmenlerinin Yapılandırmacılık İle İlgili Görüşlerinin Söylem Çözümlemesi İle Betimlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
YASİN KARABULUT Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Özerklik Algıları İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CANAN KOÇ
YASİN TAÇYILDIZ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ:ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
YILMAZ VAHİT İŞCAN Yüksek Lisans 5.Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
YUSUF İPEK Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖRSELENME YAŞANTILARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE UMUT DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KANAK
ZEYNEP BELEMİR FİLİZ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK İLGİ ,TUTUM ,DUYGU VE KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Öğr.Üye ŞENEL ELALDI

Rakamlarla

Prof. Dr. : 7
Doç. Dr. : 17
Dr.Öğr. Üyesi : 0
Kız Öğrenci : 161
Erkek Öğrenci : 168
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 315
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 315
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi : 236
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci : 79
Doktora Öğrenci Sayısı : 7
Anabilimdalı : 7
Tezli Yüksek Lisans : 4
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans : 0
Doktora : 0

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 32  Bugün  » 38  Dün  » 28846  Toplam