Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
AHMET ÇEVİK Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ETKİLİ OKULUN ÖZELLİKLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
AHMET TURAN YILMAZ Yüksek Lisans SİVİL VE ASKERİ DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİNİN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
ALİ ARSLAN Yüksek Lisans BELİREN YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ, EMPATİK EĞİLİM VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
AYLİN KAYA ŞENGÜN Yüksek Lisans 8.SINIF T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KİTABININ İÇERİK DÜZENLEME İLKELERİNE UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
AYLİN TAŞDEMİRCANAN Yüksek Lisans Öğretmenlerin Özerklik Algılarının ve Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CANAN KOÇ
AYSEL ŞENLEN Tezsiz Yüksek Lisans MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKRAN İLİŞKİLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
AYSUN DURMAZ Tezsiz Yüksek Lisans KİMYA DERSİ ÖĞRENME ORTAMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ TUTUMLARINA VE KİMYA KAYGILARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
AYŞEGÜL ÖZKAN Yüksek Lisans FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİKLERE YÖNELİK TUTUMLARI VE GRAFİK OKUMA BECERİLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT BURSAL
AYTAÇ ÇATALKAYA Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine İlişkin Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
AZİZ POLAT Tezsiz Yüksek Lisans İLKOKUL PROGRAMLARINDA DUYUŞSAL ALAN VE DUYGU EĞİTİMİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYLA ARSEVEN
BAHADIRHAN CEYLAN Yüksek Lisans KÖY ENSTİTÜLERİNDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ÇOKLU ZEKA KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İSMAİL HAKKI KIZILOLUK
BUKET KIRAÇ Tezsiz Yüksek Lisans TÜRKİYE VE İNGİLTERE İLKOKUL PROGRAM KAZANIMLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN ZABUN
BÜŞRA ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
CENGİZ ERDOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL YENİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI
DURSUN BALTA Yüksek Lisans İlk ve Orta Ergenlikte Yakınlık
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
EBRU ARSLANTAŞ İLTER Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SÖZSÜZ İSPAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
EBRU KURAL Yüksek Lisans Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Fen Öğretiminin Akademik Başarıya ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT OKUR
EDA KABASAKAL Yüksek Lisans Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Öz-Düzenlemeli Öğrenme Stratejileri, Üstbiliş Becerileri ve Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamı Algıları İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
EKREM KOÇAK Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL DERSE BAKIŞ AÇISI VE ÖZEL DERSİN GETİRİLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
ELİF KONÜR Yüksek Lisans "Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet ve Eğitime Yansımaları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN KARATAŞ
EMRAH TERZİ Yüksek Lisans ÖĞRETMEN ODALARININ FİZİKSEL-MEKANSAL KOŞULLARI VE EŞYA,ARAÇ-GEREÇ DONANIMININ ARAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
ERCAN ÜNAL Yüksek Lisans Abdallık Geleneği Kültür ve Mirasçıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
ERDİ KARABULUT Yüksek Lisans İBN-İ HALDUN'UN MUKADDİME ADLI ESERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARA GÖRE ANALİZİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
ERSİN ÖZBALTACI Yüksek Lisans Edirne Keşan'da Klarnetin Müzik Kültüründeki Yeri ve Keşan'da Geçmişten Günümüze Klarnet İcra Pratikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
ESRA KILIÇ Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretiminde Animasyonlarla Değerler Eğitiminin Etkililiği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
EYÜP CAN YAZICI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri İle Ruminatif Düşünme Bilinçlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
FAHRETTİN YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRENCİ VE VELİLERİN BİRLİKTE YAPTIKLARI OKUL ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH BOYRAZ Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN, OKULLARA İLİŞKİN ETİK İKLİM ALGILARI İLE OKUL YAPISI ETKİLİLİĞİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH UNAŞ Yüksek Lisans Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
FAZLI KAMA Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMEN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI
FEHMİ TUTKUN Tezsiz Yüksek Lisans İMAM HATİP OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERE UYGULANAN YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMININ (YÖGEP) YÖNETİCİLERİN MESLEK GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
FERDİ ÖZAKAY Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN YAŞAM KALİTELERİ İLE MOTİVASYONLARININ İLİŞKİSİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FEVZİ ARSLAN Yüksek Lisans FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLGÜN TATAR
FİLİZ GÜNEŞ Yüksek Lisans "Müzik Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
GÖZDE ARKAZ Yüksek Lisans "Öğretmenlerin Okul Liderliği Ve Yenilik Yönetimi Algıları:Bir Karma Yöntem Çalışması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
GÜLCİN ATAŞ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
GÜLDEN DEMİR Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeyi Ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
GÜLENDAM HASBEK Yüksek Lisans Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Öğrenme Yaklaşımları İle Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
HAKAN DOĞAN Yüksek Lisans Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Derslerine Yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Etkililiğinin Başarı testleri ile Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HAKAN MENTEŞ Tezsiz Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİM DERS İÇERİKLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
HALİL AKÇADAĞ Yüksek Lisans "Mehteran takımı Üyelerinin Müzik Eğitim Durumlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
HANİFE YILDIZ Yüksek Lisans Rehberlik Öğretmenlerinin Ortaokul Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin Odak Grup Görüşmesi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HATİCE KURGA Yüksek Lisans SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HİMMET ALMALI Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yerel Tarih Konularının Web 2.0 Teknolojileri Kullanılarak Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
İBRAHİM ÇİĞNİTAŞ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERME ÜZERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
İSA KARA Tezsiz Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİ SOSYAL ADALETİ NASIL SAĞLIYOR:ORTAOKULLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
İSHAK EKİNCİ Tezsiz Yüksek Lisans OKULLARCA HAZIRLANAN ÇEVRE EĞİTİMİ PROJELERİNİN İLKÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
İSMAİL ÇOLAK Yüksek Lisans DÜŞÜNME EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
KÜBRA YURTDAKAL Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ETKİLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
LEYLA DÜZ Yüksek Lisans Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Örüntülerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Demografik değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
MEHMET AKİF BAŞIBÜYÜK Tezsiz Yüksek Lisans OKUL BAHÇELERİNİN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASI KONULU META ANALİZİ ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SUNA ARSLAN
MELEK KOÇ Yüksek Lisans Telefon Bağımlılığının Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Gelişim Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYLA ARSEVEN
MERİÇ UYGUN Yüksek Lisans "DARÜ'L - ELHAN MECMUASINDA YAYINLANMIŞ OLAN MAKALELER ÜZERİNE BİBLİYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
MERVE YÜCEYURT Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okur-Yazarlık Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
MESUT GEZİCİ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV YAPTIĞI YAKIN ÇEVREYE AİT TARİHİ,COĞRAFİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE AKTARIM DÜZEYLERİ(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADIR ERGÜN
MUHAMMED ALİ ÇAKMAK Tezsiz Yüksek Lisans OKULA AİDİYET DUYGUSUNUN ÖĞRENCİLERİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI
MURAT DABAK Tezsiz Yüksek Lisans BİLİM ŞENLİKLERİNİN UYGULANIŞINA YÖNELİK OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ KARAKAŞ
MUSTAFA BEKAR Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL VİZYONU OLUŞTURMA SÜRECİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MUSTAFA ÖZGÜR KOPAR Tezsiz Yüksek Lisans REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNDE GÖREV YAPAN REHBER ÖĞRETMENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZÜM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MUSTAFA YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE MEB ÖDÜL YÖNERGESİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MÜCAHİT ŞAHİN Yüksek Lisans ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖRNEKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
NAZAN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Yansıtıcı Fen Günlüklerinin 5.Sınıf Öğrencilerinin Akademik başarı, Yansıtıcı Düşünme ve Öz Düzenleyici Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
NİHAN DİKER Yüksek Lisans İLKOKULA FARKLI YAŞ GRUPLARINDA BAŞLAMIŞ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANCI KAYNAKLARI VE BENLİK SAYGISI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
NURAY PİŞMEK Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Programı İçeriğine İlişkin Beklentilerinin ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELMAN ABLAK
ORHAN KAVAKLIOĞLU Yüksek Lisans İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE JİGSAW IV TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE AKADEMİK BAŞARIYA, TUTUMA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
ORHAN SAĞLAM Yüksek Lisans ARGÜMANTASYON DESTEKLİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "BASİT MAKİNELER" KONUSUNA ÖĞRENİMİNİN ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
RESUL BAŞER Yüksek Lisans ÖĞRENCİLERİN BASAMAK DEĞERİ KAVRAMI ANLAYIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN BİLGİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
SAFİYE ERBAŞ Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezlerinin İşleyişine ve Etkililiğine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SALİHA ESRA BAŞARA Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ OKULA UYUM SÜRECİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
SEDA KIRBAŞ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINA VE OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
SEDA PEKER Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GENELLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
SEDA TANRIVERDİOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SELÇUK CEYLAN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ İLE TÜREVLERİNİN GRAFİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK ANLAMLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
SELDA ARSLAN Yüksek Lisans ADNAN MENDERES DÖNEMİ (1950-1960) YURTTAŞLIK EĞİTİMİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
SELDA ÖNAL KARATAŞTAN Yüksek Lisans Ortaokul 5. Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Görsellerin Bu Yaş Grubu (9-11)Öğrencilerin Eğitimine Katkısı ve Gelişim Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
SELMA SEÇKİN Tezsiz Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ŞİDDET OLGUSUNA İLİŞKİN METAFOR ALGILARI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SEMA GÜLÜNAY Tezsiz Yüksek Lisans OKUL İKLİMİNİN ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI
SERAP TORAMAN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ DUYGUSAL PROBLEMLERİ İLE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
SERCAN YILDIZ Yüksek Lisans Öğretmenlerin, Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin Algıları ile Örgütsel Sessizliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SEVAL ÜNAL ÇIĞRIKCI Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEVDA SAKÇA Yüksek Lisans Hz.Muhammed'in Çocuk Eğitimine Verdiği Önemin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
SEYİT YÖRÜK Tezsiz Yüksek Lisans ÖĞRENCİ GÖZÜYLE OKULDAN BEKLENTİLER:LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SEZGİN SELVİ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İNTERAKTİF HİKAYELER VE BÜTÜNLEŞİK ÜNİTE HİKAYELERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
SONAY YİĞİT Yüksek Lisans "6-13 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNDE SANATSAL GELİŞİMLERİNİ YANSITAN ÖZELLİKLERİN,PİAGET'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
ŞAHİN ÜSTÜNGÜN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SÖZSÜZ İSPAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
ŞULE TETİKER Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK İNANÇLARI VE ÖZ YETERLİKLERİ İLE ÇOCUKLARIN MATEMATİK SEVGİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
TUĞBA ŞAHİN KESER Yüksek Lisans Eğitim Bilişim ağında Yer Alan Matematik Ders İçeriklerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TUĞÇE UZMAN Yüksek Lisans ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
TURGAY KUMRU Yüksek Lisans Orta öğretimde Düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına İlişkin Yönetici Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
TUTKU YILDIRIM Yüksek Lisans Üniversite Eğitimi Sırasında Yapılandırmalı Yaklaşımla İlgili Eğitim Alan ve Almayan Türkçe Öğretmenlerinin Yapılandırmacılık İle İlgili Görüşlerinin Söylem Çözümlemesi İle Betimlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
YASİN KARABULUT Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Özerklik Algıları İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CANAN KOÇ
YASİN TAÇYILDIZ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ:ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
YILMAZ VAHİT İŞCAN Yüksek Lisans 5.Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
YUSUF İPEK Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖRSELENME YAŞANTILARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE UMUT DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KANAK
ZEYNEP BELEMİR FİLİZ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK İLGİ ,TUTUM ,DUYGU VE KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Öğr.Üye ŞENEL ELALDI

Rakamlarla

Prof. Dr. : 7
Doç. Dr. : 17
Dr.Öğr. Üyesi : 0
Kız Öğrenci : 156
Erkek Öğrenci : 161
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 303
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 303
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi : 232
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci : 71
Doktora Öğrenci Sayısı : 7
Anabilimdalı : 7
Tezli Yüksek Lisans : 4
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans : 0
Doktora : 0

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 35  Bugün  » 60  Dün  » 34892  Toplam