TEZ UYGULAMASINA BAŞLAYAN/SON DÖNEMİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Enstitümüzde lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler, tez çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğrencilere/öğretmenlere veya üniversitedeki öğrencilere/öğretim üyelerine yönelik uygulamalar (anket, mülakat, ölçek, vb.) yapmaktadırlar. Ancak, Covid-19 Salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 30 Nisan 2020 tarihine kadar ve üniversitelerde de 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde sadece uzaktan eğitimin yapılacak olması nedeniyle öğrenciler uygulama yapamamaktadır. Bu durumdaki ve son dönemlerinde olan öğrenciler için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’ndan görüş sorulmuş olup, konu ile ilgili bilgilendirme yine web sayfamız üzerinden yapılacaktır.


© 2018 Cumhuriyet Üniversitesi