Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ADEM YÜCEL Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE COĞRAFYA BÖLÜMLERİNİN GENEL DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
AHMET FURKAN ŞAHBAZ Yüksek Lisans 6.SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE ROBOTİK KODLAMA TEMELLİ SCRATCH YAZILIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI, ERİŞİ VE ÖĞRENMEDEKİ KALICILIK DÜZEYİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ ARSEVEN
AHMET TURAN YILMAZ Yüksek Lisans SİVİL VE ASKERİ DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİNİN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRAMINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
ALİ YILMAZ Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ GENEL DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
AYLİN TAŞDEMİRCANAN Yüksek Lisans Öğretmenlerin Özerklik Algılarının ve Eğitim Programı Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CANAN KOÇ
AYŞEGÜL ÖZKAN Yüksek Lisans FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRAFİKLERE YÖNELİK TUTUMLARI VE GRAFİK OKUMA BECERİLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT BURSAL
AYTAÇ ÇATALKAYA Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine İlişkin Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
BEYHAN ÖZTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN KADIN YÖNETİCİLERİN KENDİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: SİVAS İL MERKEZİNDE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
CENGİZ ERDOĞAN Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERE GÜVENİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA VE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
DURSUN BALTA Yüksek Lisans İlk ve Orta Ergenlikte Yakınlık
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
EDA KABASAKAL Yüksek Lisans Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Öz-Düzenlemeli Öğrenme Stratejileri, Üstbiliş Becerileri ve Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamı Algıları İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
EKREM KOÇAK Yüksek Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL DERSE BAKIŞ AÇISI VE ÖZEL DERSİN GETİRİLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ TÜRKDOĞAN
ELİF KONÜR Yüksek Lisans "Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet ve Eğitime Yansımaları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EVREN KARATAŞ
EMİNE TORUN Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ MEKÂNI ALGILAMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
EMRULLAH ALKAŞI Yüksek Lisans TENEFFÜSTE ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞ EDİNMELERİNE AİT YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ERCAN ÜNAL Yüksek Lisans Abdallık Geleneği Kültür ve Mirasçıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
ERDİ KARABULUT Yüksek Lisans İBN-İ HALDUN'UN MUKADDİME ADLI ESERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARA GÖRE ANALİZİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
EROL KAYNARPINAR Yüksek Lisans ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
ERSOY TÜRK Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ OLARAK JEOPAR EĞİTİMİNİN FARKLI ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLPINAR AKBULUT ÖZPAY
ESRA ÇELİKOĞLU Yüksek Lisans RESİM-İŞ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ(İÇERİK ALANI SİVAS,BOLU,KAYSERİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN BULUT
ESRA MELTEM ÜN BAŞER Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ : BİR EYLEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
EYYUP KARTAL Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
FATİH UNAŞ Yüksek Lisans Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
FAZLI KAMA Yüksek Lisans ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
FİLİZ GÜNEŞ Yüksek Lisans "Müzik Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
FUAT KARAÇAYIR Yüksek Lisans ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DOĞAL AFETLERİN HAREKETLİ İNOGRAFİKLER İLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE DERSİN TUTUMUNA ETLİSİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
GÖZDE ARKAZ Yüksek Lisans "Öğretmenlerin Okul Liderliği Ve Yenilik Yönetimi Algıları:Bir Karma Yöntem Çalışması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
GÜLCİN ATAŞ Tezsiz Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
GÜLDEN DEMİR Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeyi Ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
GÜLER TAÇYILDIZ Yüksek Lisans 8.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KAAN GÜNEY
HANİFE YILDIZ Yüksek Lisans Rehberlik Öğretmenlerinin Ortaokul Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin Odak Grup Görüşmesi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
HATİCE KURGA Yüksek Lisans SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
İBRAHİM ÇİĞNİTAŞ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERME ÜZERİNE ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
LEYLA DÜZ Yüksek Lisans Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Örüntülerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Demografik değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ERCAN
MAHMUT TÜRKSOY Yüksek Lisans DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
MEHMET ETHEM KILINÇOĞLU Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER LİSANS PROGRAMININ (2018) COĞRAFYA ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
MEHMET YILDIRIM Yüksek Lisans OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: AÇIMLAYICI KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
MELEK KOÇ Yüksek Lisans ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL BAĞIMLILIK İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYLA ARSEVEN
MERVE BALTAN Yüksek Lisans DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
MERVE YÜCEYURT Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okur-Yazarlık Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
MUHAMMED ÖZDEN Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF BİZ VE DEĞERLERİMİZ ÜNİTESİNİN İNOGRAFİKLER ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE DERSİN TUTUMUNA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADIR ERGÜN
MURAT KUNDAKCI Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE UYGULANAN STEM ETKİNLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ: ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ VE META-ANALİZİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
MUSTAFA YILDIRIM Yüksek Lisans OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİM TARZININ ÖĞRETMEN ALGILARINA VE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
MÜCAHİT ŞAHİN Yüksek Lisans ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖRNEKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
NACİ ŞAHİN Yüksek Lisans MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI
NAGİHAN ÇUBUK Yüksek Lisans FARABİ'NİN EĞİTİM ANLAYIŞI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KASIM ÖZGEN
NAZAN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Yansıtıcı Fen Günlüklerinin 5.Sınıf Öğrencilerinin Akademik başarı, Yansıtıcı Düşünme ve Öz Düzenleyici Öğrenme Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
NAZLI SILA YERLİYURT Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ YAYINLANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ (2013-2020)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
NUH YILMAZ Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
NURAY PİŞMEK Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Programı İçeriğine İlişkin Beklentilerinin ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELMAN ABLAK
ORHAN KAVAKLIOĞLU Yüksek Lisans İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE JİGSAW IV TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERDE AKADEMİK BAŞARIYA, TUTUMA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
ORHAN SAĞLAM Yüksek Lisans ARGÜMANTASYON DESTEKLİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "BASİT MAKİNELER" KONUSUNA ÖĞRENİMİNİN ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
ÖZNUR KARASUBAŞI Yüksek Lisans ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENME BECERİLERİ İLE FEN OKUR YAZARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN
RAMAZAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans FEN EĞİTİMİNDE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN BULDUR
RESUL BAŞER Yüksek Lisans ÖĞRENCİLERİN BASAMAK DEĞERİ KAVRAMI ANLAYIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN BİLGİSİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT BÜTÜN
SAFİYE ERBAŞ Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezlerinin İşleyişine ve Etkililiğine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEBAHATTİN EKER Yüksek Lisans VELİLERİN OKUL İKLİMİNE İLİŞKİN ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SONER DOĞAN
SELAHATTİN DURSUN Yüksek Lisans ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SELÇUK CEYLAN Yüksek Lisans ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ İLE TÜREVLERİNİN GRAFİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK ANLAMLARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
SELDA ARSLAN Yüksek Lisans ADNAN MENDERES DÖNEMİ (1950-1960) YURTTAŞLIK EĞİTİMİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP ERCAN
SEMA GÜLÜNAY Yüksek Lisans VELİLERİN ÖZEL OKUL TERCİH NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KÖYBAŞI
SERCAN YILDIZ Yüksek Lisans Öğretmenlerin, Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin Algıları ile Örgütsel Sessizliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
SERDAL BERKİL Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ GENEL DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ
SEVAL ÜNAL ÇIĞRIKCI Yüksek Lisans Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBRU BOZPOLAT
SEVDA BAL Yüksek Lisans 5E ÖĞRENME MODELİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIKLARINA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
SEZGİN SELVİ Yüksek Lisans SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İNTERAKTİF HİKAYELER VE BÜTÜNLEŞİK ÜNİTE HİKAYELERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
SONAY YİĞİT Yüksek Lisans "6-13 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNDE SANATSAL GELİŞİMLERİNİ YANSITAN ÖZELLİKLERİN,PİAGET'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KANİ ÜLGER
SULTAN BÜŞRA SEZER Yüksek Lisans EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ PEDAGOJİK YETERLİKLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI VE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE YILDIZ
ŞEYMA GEZENER GÜLSULAR Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI: ÇOKLU DURUM ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
TUBA FİDAN Yüksek Lisans ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİHSEL EMPATİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :SİVAS ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
TUĞBA ŞAHİN KESER Yüksek Lisans Eğitim Bilişim ağında Yer Alan Matematik Ders İçeriklerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ERSOY
TUĞÇE UZMAN Yüksek Lisans ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HANDAN DEMİRCİOĞLU
TURGAY KUMRU Yüksek Lisans Orta öğretimde Düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına İlişkin Yönetici Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İHSAN TOPCU
TUTKU YILDIRIM Yüksek Lisans Üniversite Eğitimi Sırasında Yapılandırmalı Yaklaşımla İlgili Eğitim Alan ve Almayan Türkçe Öğretmenlerinin Yapılandırmacılık İle İlgili Görüşlerinin Söylem Çözümlemesi İle Betimlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
YAĞMUR NİGAR TARKUN Yüksek Lisans OKULÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE MÜDAHALESİNİN EYLEM ARAŞTIRMASI YOLUYLA İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
YASİN KARABULUT Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Özerklik Algıları İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CANAN KOÇ
YILMAZ VAHİT İŞCAN Yüksek Lisans 5.Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE GÜNGÖR SEYHAN

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 10
Doç.Dr. : 10
Dr.Öğr. Üyesi : 1
Kız Öğrenci : 137
Erkek Öğrenci : 122
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 250
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 213
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 37
Doktora Öğrenci Sayısı : 7
Ana Bilimdalı : 7
Tezli Yüksek Lisans : 4
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 0
Doktora : 0

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 3  Çevrimiçi  » 77  Bugün  » 745  Dün  » 49930  Toplam